Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til social normering

Børnehaven Stjernehuset søger en pædagog til social normering i en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse d. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Sociale normeringer er i Aalborg Kommune indført på baggrund af, at der i nogle boligområder er en befolkningssammensætning med en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. Det stiller særlige krav til medarbejderne i forhold til at lave en målrettet indsats med sprog, motorik, natur og kulturforståelse med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning.

Sociale normeringer bliver tildelt i tidsbegrænsede perioder i institutionerne, hvilket betyder, at du i fremtiden vil kunne knyttes til nye institutioner.
Formålet med sociale normeringer er blandt andet, at:
 • Styrke den daglige pædagogiske praksis, øge udviklings- og læringsbetingelser for børn
 • Bedre mulighed for at bryde med uligheder, styrkelse af forældresamarbejdet og det tværfaglige arbejde.
Stjernehuset er organiseret i Dagtilbud Øst, som består af 13 institutioner beliggende i Aalborg Øst. Dagtilbuddet indeholder både børnehaver, vuggestuer og støttegrupper og er nyetableret pr. 1/1-2019. Dette betyder vi er en organisation, der er i gang med at etablere nye veje med udgangspunkt i Aalborg kommunes politikker og strategier.

Stjernehuset er en 50 børns børnehave, hvoraf de 40 børn er i almen gruppen og de sidste 10 børn er tilknyttet en støttegruppe. Vi er beliggende i den vestlige del af Aalborg Øst tæt på Universitetet. Huset er bygget stjerneformet, deraf navnet, og opdelt i 3 grupper med et stort fællesrum med køkken i hjertet af huset. Legepladsen er stor og indrettet med mange mindre legemiljøer.

Vi er en institution, der arbejder relationsorienteret, idet vi ved at al udvikling og trivsel udspringer af kvalitative udviklingsstøttende samspil. ICDP er den pædagogiske metode vores praksis tager udgangspunkt i. Vi arbejder inkluderende, ved at de voksne ansvarsfuldt arbejder med at skabe læringsmiljøer, hvor børnene mødes med anerkendelse og med udgangspunkt i det enkelt barns behov, for at sikre den bedste trivsel og øge deres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Vi er i gang med en proces, hvor den daglige struktur og pædagogiske praksis udfordres i forhold til den nye styrkede læreplan, en proces vi forventer du tager aktiv del i.

Vi har en sammentømret personalegruppe for hvem samarbejde, respekt, omsorg og humor er vigtige redskaber i det daglige arbejde. En organisation, der konstant er udviklings – og forandringsorienteret, og vi forventer du er en engageret og positiv medspiller i personaleudviklingen.

Vores forventninger til dig:
 • Du er uddannet pædagog, arbejder professionelt og er fagligt bevidst.
 • Du besidder et positivt livssyn og engagement, der kommer til udtryk i samarbejdet med kollegaer, børn og forældre
 • Du kan formulere dig mundtligt og skriftligt og benytter naturligt de digitale medier.
 • Du begejstres ved at lave aktiviteter med afsæt i læreplanstemaerne og arbejder systematisk i din planlægning og evaluering.
 • Du har lyst til udvikling, og kan reflektere over egen og andres praksis
 • Du værdsætter det tværprofessionelle samarbejde og vægter det højt.
 • Du har en psykisk robusthed og kan sætte grænser på tydelig og anerkendende måde.
 • Du er fleksibel, stabil, selvstændig og initiativrig.
Vi lægger vægt på:
 • At vi sammen skaber rammer med omsorg, nærvær og forudsigelighed for børnene.
 • Fagligt engagement og at forskellighed er en styrke.
 • Der lægges vægt på samarbejde på tværs af stuerne.
 • Kollegial sparring og dynamik.
 • At give mulighed for kreativ og fysisk udfoldelse i hverdagen.
 • At styrke venskab og samhørighed mellem børnene.
 • At give børnene udfordringer og gode udviklingsbetingelser.
 • At acceptere og anerkende forskelligheder.
 • At arbejde inkluderende og skabe gode læringsmiljøer.
 • Et godt og konstruktivt forældresamarbejde.
Vi forventer at ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 18. marts 2019

Arbejdsstedets adresse:
Venøsundvej 5
9220 Aalborg Øst

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet lokal løn. Grundlønstrin 26. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Der indhentes straffe- og børneattest , samt reference inden endelig ansættelse.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  06-03-2019