Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sundhedsplejerske til Tværfaglig Team Sydvest

Til Center for Tværfaglig Forebyggelse søges en sundhedsplejerske med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en orlovsstilling, med tjeneste i Tværfagligt Team Sydvest, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV, i perioden 1. marts 2019 – 29.februar 2020. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Tværfagligt Team, der er oprettet under Lov om forebyggende Sundhedsordninger for børn og unge, er sammensat af socialrådgiver, pædagog, sundhedsplejerske og psykolog.

Vores opgave er at yde en tidlig, forebyggende og koordinerende indsats til børn i alderen 0-5 år med trivsels-, sundheds- eller udviklingsproblemer. Det sker som rådgivning til forældre, eventuelt i et koordineret samarbejde med barnets dagtilbud og med øvrige fagpersoner, der er i kontakt med familien. Vi arbejder med udredning og afklaring af familiens/barnets trivselsproblemer samt tilbyder støttende samtaler. Vi yder desuden råd og vejledning til dagpleje, daginstitutioner og sundhedspleje.

Du kan finde yderligere informationer om Tværfagligt Team på: https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/ekstra-hjaelp-til-boern-og-familier/tvaerfagligt-team

Kendetegnende for vores team er:
 • Vi har fokus på nøglebegreber som relation, kommunikation, læring og proces. Dette gælder såvel i mødet med familierne og samarbejdspartnere som mellem de fire fagligheder, teamet repræsenterer.
 • Vi forudsætter åbenhed og parathed til at blive kigget på, og har såvel den faglige som den personlige dimension i spil i forhold til opgaveløsning.
 • Vi har samtalen som vores vigtigste arbejdsredskab og bevæger os i et flow mellem praksis- og metaniveau.
Vi søger en person, der:
 • Er nysgerrig og udviklingsorienteret.
 • Har erfaring i at observere og analysere på samspil.
 • Har lyst til og gerne erfaring med at indgå i et tæt tværfagligt arbejdsmiljø.
 • Kan forestå en mødegang i forældrekurset "Hånd om barnet", som ekstern oplægsholder.
 • Har kørekort og egen bil til rådighed.
Du skal være klar til at blive udfordret på:
 • Din velfunderede sundhedsfaglige viden og erfaring indenfor småbørnsområdet.
 • Din lyst og erfaring med at indtage en position, hvor du har ansvaret for at skabe konteksten, tage ledelse, forbinde dig og igangsætte processer.
 • Din evne og parathed til refleksion over egen praksis og personlige virkemidler.
 • Dit mod til at kommunikere åbent og direkte.
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Arbejdsstedets adresse:
Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Denise Bakholm, 99311340.

Ansøgningsfrist den 24.02.2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. februar 2019.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-02-2019