Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder til Børnehaven Møllehuset

Er du vores nye leder til Børnehaven Møllehuset
 • Søger du efter fællesskab, sammenhængskraft og arbejdsglæde?
 • Søger du professionalisme med hjerte og ledelsesrum til at gøre en forskel for 3-6 åriges trivsel og udvikling?
1. april 2019 eller snarest derefter, søger Dagtilbud Nibe/Frejlev pædagogisk leder til Børnehaven Møllehuset i Farstrup.

Børnehaven Møllehuset:
Børnehaven Møllehuset har plads til op til 55 børn i alderen 3-5 år. Børnehaven ligger midt i Farstrup by, men er tæt på land og åbne vidder i et særdeles naturskønt område, der giver rig mulighed for mange gode sunde udendørs oplevelser.

Farstrup er i disse år i vækst med stigende befolkning. Bl.a. pga. dette er der i 2019 afsat midler til en renovering og justering af Møllehusets bygninger.

Møllehusets personale og bestyrelse har tæt samarbejde med hhv. Farstrup skole og dagplejere m.v. omkring den gode overgang til og fra børnehaven. Vi har bl.a. samkøring med skolen i ferieperioder samt fælles temamøder omkring relevante fælles emner if. til børns trivsel i Farstrup og opland. Ligeledes er der et godt samarbejde med lokalområdets erhvervsdrivende, institutioner og foreninger m.v.

I Møllehuset er vi meget bevidste om, at det skal være et rart og trygt sted at komme for både børn og voksne. Vores kerneopgave er at skabe trivsel, tryghed og læring for det enkelte barn.

I vores hverdag har vi fokus på:
 • I samarbejde med forældrene at skabe en meningsfuld hverdag, hvor det enkelte barn støttes og stimuleres til at udvikle sig til livsglade, selvstændige, ansvarlige og sociale mennesker
 • Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang med værktøjer som "Fri for mobberi" og ICDP
 • Vi vægter udelivet, tid til fordybelse og motoriske udfordringer i dagligdagen
 • At hvert barn har en primærvoksen, der er med til at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling samt sikre et godt og åbent samarbejde med barnets forældre
 • Ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone – NUZO – skaber vi mulighed for læring samt sunde sociale relationer
Børnehaven Møllehuset er en del af fællesskabet Dagtilbud Nibe/Frejlev:
Børnehaven Møllehuset er en del af Dagtilbud Nibe/Frejlev som består af 11 institutioner i Nibe, Frejlev, Sønderholm og Farstrup.
Du bliver som pædagogisk leder en del af et ledelsesteam med 11 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Du vil være med til at sikre drift og udvikling af Dagtilbud Nibe/Frejlev og være med til at præge udviklingen af dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune.

Som pædagogisk leder i Børnehaven Møllehuset forventes det:
 • At du er uddannet pædagog, er faglig velfunderet og har flair for ledelse
 • At du vil være med til at sikre drift og udvikling af børnehaven og af fællesskabet Dagtilbud Nibe/Frejlev
 • At du vil udøve ledelse, der sikrer samarbejde, skaber helhed og struktur på tværs i organisationen
 • At du har fokus på at styrke medarbejdernes selvledelse, selvstændighed og arbejdsglæde
 • At du kan kommunikere tydeligt og sætte retning
 • At du har forældreinddragelse som værdi i samarbejdet omkring barnet, børnefællesskabet og institutionsbestyrelse
Vi kan tilbyde dig:
 • Introforløb og mentorordning
 • Ledelsessparring og coaching, der er med til at udvikle dit individuelle lederskab
 • Personlig og faglig udvikling – og lederuddannelse bl.a. på diplomniveau
 • En arbejdsplads og organisation i udvikling, der vægter sammenhængskraft, tillid, arbejdsglæde og højt fagligt niveau
 • Frihed til at sikre udviklingen af institutionen ud fra afsatte rammer
Løn m.v.:
Lederstillingen er omfattet af lokal løn med udgangspunkt i grundløntrin 41 + tillæg kr. 3.200 årligt (31.03.00-niveau). Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forventninger if. med ansøgning:
Din ansøgning skal indeholde overvejelser omkring ledelse if. til opsatte forventninger if. til institutionens profil, børnegruppen, dagtilbudspædagogik og arbejdsglæde.

Tilbud om personlig motiverende samtale:
Du opfordres til telefonisk at henvende dig til Dagtilbudsleder Torben Maarbjerg Jepsen på tlf. 3199 0968 for en uforpligtende personlig motiverende samtale (træffes bedst mellem 7.45-8.30 eller 14.30-15.30) og/eller hente oplysninger på Børnehavens hjemmeside: www.mininstitution.dk/Hjemmeside/Dokumenter/Index/553

Ansøgningsfrist d. 25. februar 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes d. 4. marts 2019 om eftermiddagen. Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  25-02-2019