Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogmedhjælper søges til Dagtilbud Nibe/Frejlev.

Pædagogmedhjælper søges til Dagtilbud Nibe/Frejlev.

Dagtilbud Nibe/Frejlev, Børnehaven Myretuen i Nibe søger pædagogmedhjælper. Ansættelsen er på 32 t/ugl fra den 18. marts 2019.
Myretuen er en børnehave med 40 børn fra 3-6 år. Vi er placeret i Nibe by tæt på busforbindelse. Personalegruppen består af pædagogisk leder, 4 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper og en køkkenassistent.

Du kan kende os på:
 • Vi har et ressourcesyn på barnet
 • Vores udgangspunkt er, at udvikling sker i relationer
 • Høj faglighed i hverdagen, hvor alle er medansvarlige for et godt arbejdsmiljø.
 • Ingen dag ligner hinanden.
 • Vi arbejder i aldersopdelte grupper, men vægter helheden på tværs.
 • Vi arbejder målrettet med at udvikle vores pædagogiske praksis med udgangspunkt i Aalborg Kommunes udviklingsplan (fokus på inklusion, sundhed, læring og forældreinddragelse).
  Lige pt. er vi optaget af at udvikle os i forhold til ICDP samt digital læring.
 • Vi vægter både tryghed, forudsigelighed og udfordringer i hverdagen
 • Vi bruger uderummet i dagligdagen - dels på vores legeplads og dels på ture i nærmiljøet
 • Vi vil udvikle hinanden gennem faglig sparring
 • Vi vægter forældreinddragelse og information/dokumentation i dagligdagen højt.
Vi forventer:
 • Du beskriver i din ansøgning hvorfor du søger denne stilling netop hos os.
 • I dit samvær med børnene er du lyttende, deltagende og nærværende og tydelig
 • Du har forholdt dig til, hvordan du som pædagogmedhjælper kan bidrage til at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende læringsmiljø for børn i Myretuen.
 • Du kan tackle at rutiner brydes.
 • Du kan arbejde i relationer i en inkluderende praksis, og kan lide at arbejde selvstændigt med en mindre gruppe børn.
 • Du vægter at dokumentere dagligdagen for forældre på opslagstavlen og igennem den daglige kontakt.
 • Du kan strukturere arbejdsdagen både selvstændigt og i samarbejde med kollegaerne.
 • Du er fysisk og psykisk robust og ser det som en styrke at blive spejlet på din praksis og bruge det til udvikling.
 • Du er energisk, og det falder dig naturligt at sætte aktiviteter i gang med børnegruppen ud fra børnenes behov.
 • Du har dagligt brug for frisk luft, og bruger uderummet aktivt som læringsrum i alt slags vejr.
 • Du er fleksibel i forhold til mødetider og da det er en deltidsstilling skal du være villig til at tage ekstratimer ved behov.
Ny i Myretuen:
 • Vi glæder os alle sammen til at hjælpe dig med at blive en del af vores team og svare på alle dine spørgsmål J
 • Du får tilknyttet en fra det faste personale som mentor
 • Har du interesser/er særlig god til noget, som kan bruges i forhold til børnene, glæder vi os til, at du gør brug af det. Vi vil altid gerne have tilført nye kompetencer til personalegruppen.

Yderligere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Susanne Gade Jensen, tlf. 98 35 19 24 (træffes dog ikke i uge 7). Ansøgningsfristen er onsdag den 20/2 og det forventes, at der afholdes samtaler mandag den 11/3 2019.

Arbejdsstedet adresse:
Børnehaven Myretuen
Sygehusvej 3
9240 Nibe

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.

Der indhentes straffeattest- og børneattest inden endelig ansættelse


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  20-02-2019