Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Rotationsmedarbejder som pædagogmedhjælper til Centerafdeling på Vester Mariendal Skole afd. Nord

I centerafdeling, som dels rummer en specialklasserække for børn med vidtgående psykisk/fysiske handicaps, samt et helhedstilbud for børn med multiple handicaps, er en 37 timers medhjælperstilling ledig til besættelses af en rotationsmedarbejder. Stillingen er ledig i perioden 1.3.18 -1.9.18. Stillingen er placeret i Helhedstilbuddet. Der er ferielukket i uge 29-30.

Arbejdet kræver en solid medarbejder både fysisk og psykisk, der evner at reflektere over egen praksis; en medarbejder, der forstår vigtigheden i at være nærværende og rolig i mødet med svært handicappede børn.

Vi ser gerne en medarbejder med motivation og evne for pædagogisk arbejde, samt pleje og omsorgsarbejde. Personer med et uddannelsesønske indenfor det pædagogiske eller sundhedsmæssige felt vil blive foretrukket. Personer med erfaring indenfor disse områder vil ligeledes blive foretrukket.

Arbejdet vil består i at yde støtte til børn i form af hjælp til spisning, bleskift, støtte i kontakt til andre samt kommunikationsstøtte. Deltagelse til varmtvandsvømning, aktiviteter i sanserum, kørestolsdans o.a.

Du vil modtage specifik instruktion i pædagogiske/praktiske tilgange omkring det enkelte barn, herunder forflytningsvejledning, vejledning i sonde- og medicingivning.

Skolens medarbejdere er udviklings- og samarbejdsorienterede, ligesom medarbejderne i et nært samarbejde med forældrene er optaget af at skabe en god skole.

Vester Mariendal Skole er en velfungerende skole med 100 interesserede, engagerende, udviklingsparate og veluddannede medarbejdere.

Vester Mariendal Skole står over for en stor renovering af læringsmiljøet og skolen udvides med en ny bygning til at huse yderligere 80 elever. Samlet budget for projektet er 102,5 mil.

Vores centerafdeling er i fuld gang med en stor fusion med centerafdelingerne på Vester Mariendal Skole og Svenstrup Skole. Vi skal flytte sammen i nybyggede lokaler ved Vester Mariendal Skole til august 2019.

Fusionsprocessen er en væsentlig og spændende del af dette skoleår.

Samtaler afholdes d. 25.2.19 på afd. Nord.

Nærmere oplysninger fås ved afdelingsleder Hanne Kolls, 31 99 40 99

Løn og ansættelsesvilkår ifølge relevant overenskomst

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    21-02-2019