Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Tværgående koordinator til miljø og arbejdsmiljø

Vil du være tovholder for vores høje ambitioner og solide indsatser for miljø og arbejdsmiljø? Vil du bidrage til et levende og værdiskabende ledelsessystem, indenfor ISO 14001 og OHSAS 18001? Så er du måske vores nye tværgående koordinator for miljø- og arbejdsmiljøområdet i Miljø- og Energiforvaltningen og Aalborg Forsyning

Vi har fælles certifikat på vores arbejde med arbejdsmiljø og miljø i Miljø- og Energiforvaltningen og Aalborg Forsyning. Som tværgående koordinator får du en central rolle i at planlægge og koordinere audit i ledelsessystemet og følge op med overblik og formidling. Du har, sammen med de lokale arbejdsmiljøkoordinatorer og ledelsen, ansvaret for at vedligeholde og optimere ledelsessystemet og det understøttende IT-system. Sammen med arbejdsmiljøorganisationen arbejder du med rapportering, analyser og Ledelsens Evaluering for at understøtte Miljø- og Energiforvaltningens og Aalborg Forsynings arbejde med at skabe de mest optimale og sikreste rammer for udførelsen af kerneopgaverne og det omgivende miljø.

De tværfaglige opgaver betyder, at du får en bred berøringsflade i Miljø- og Energiforvaltningen og divisionerne i Aalborg Forsyning. Som tværgående koordinator er du medlem af koordinatorgruppen, som er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem arbejdsmiljø- og miljøkoordinatorerne. Koordinatorgruppen har blandt andet ansvaret for at samle og koordinere miljø- og arbejdsmiljøindsatsen på baggrund af vores miljø- og arbejdsmiljøpolitik, personalepolitik og fælles værdier. Du bliver også bindeleddet til arbejdsmiljøindsatsen i Aalborg Kommune.

På kort sigt har du succes i jobbet, når du har fået ledelsessystemet ind på rygraden og koordinerer årets planlagte audits, interne og eksterne. Du lykkes med at skabe relationer til dine samarbejdspartnere og etablerer dig som administrator for Sherlock, det understøttende IT-system. Du har overblik over dine leverancer i forhold til koordinatorgruppen, arbejdsmiljøorganisationen og styregruppen, og du leverer dine produkter "just in time".

På mellemlang sigt har du opnået organisationsforståelse for miljø- og arbejdsmiljøområdet og er værdsat som sparringspartner for arbejdsmiljøgrupper, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Du har succes med projektledelse og implementering af ændringer i ledelsessystemet og koordinerer løbende udvikling af samarbejde og kompetencer i det interne korps af LEAD auditorer. Du underbygger hele organisationens indsats for at holde miljø og arbejdsmiljø på dagsordenen.

Forsyning, viden og passion
Som tværgående koordinator ansættes du i Service. Service udfører stabsarbejde, herunder løn- og personaleadministration, HR, arbejdsmiljø og strategi til Energi, Vand og Renovation samt til Miljø- og Energiforvaltningen.

Service udgør sammen med Energi, Vand og Renovation Aalborg Forsyning, som er en multiforsyningskoncern. Du kan læse mere om vores aktiviteter her: Aalborg Forsyning. Grøn omstilling er et centralt omdrejningspunkt for Aalborg Forsynings aktiviteter, i tæt samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen. Vi brænder for at forsyne vores kunder med grøn og billig varme, gas, køling, vand, kloak og renovation på en bæredygtig måde, også på den lange bane.

Stillingen er en del af teamet HR og Arbejdsmiljø, der sammen med de øvrige teams i funktionen Løn, HR, Arbejdsmiljø og Strategi arbejder for omtrent 700 kollegaer. Du vil referere til lederen af team HR og Arbejdsmiljø.

Analytisk med blik for koordinering, fremdrift og kommunikation
Du arbejder sikkert i dag indenfor kvalitet, sikkerhed, miljø og/eller arbejdsmiljø. Du er stærk på ledelsessystemer, og vi betragter det som en absolut fordel, at du er uddannet LEAD auditor indenfor ISO 14001 og OHSAS 18001.

Jobbet kræver analytiske kompetencer og værktøjer, og du er akademisk uddannet eller har tilsvarende efteruddannelse. Samtidigt er du optaget af, at systemerne og resultaterne kommer ud at leve, og du har stærke kompetencer indenfor kommunikation og formidling. Du ser det som din vigtigste opgave at støtte arbejdsmiljøorganisationens trivsel og dens forståelse af, hvordan arbejdet med opgaverne giver værdi for medarbejderne, omgivelserne og kerneopgaven.

Du skal kunne arbejde systematisk og selvstændigt, og følge opgaverne til dørs på en myndig og imødekommende måde, hvor du balancerer hensyn til mennesker og systemer.

Du motiveres af at trække mening og klare budskaber ud af et stort datagrundlag og sammen med organisationen skabe handlinger, der understøtter mål og strategier for miljø og arbejdsmiljø. Du taler og skriver flydende dansk og du er avanceret bruger at MS Office. Vi betragter det som en fordel, hvis du har arbejdet med Sherlock.

Engagement, godt humør og ambitioner
Du bliver en del af en arbejdsplads præget af engagement og godt humør og vil indgå i en travl og velfungerende funktion med et godt arbejdsklima og gode kollegaer. Du får stor indflydelse på og opbakning til at påvirke og udvikle arbejdsopgaverne. Vi tilbyder rig mulighed for faglig og personlig udvikling og en særdeles varieret hverdag i en kompleks organisation med masser af teknisk og faglig ekspertise og potentiale. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Service har særligt fokus på at skabe synergi og stordriftsfordele på tværs af organisationen. Vi udtrykker vores værdier med nøgleordene: Tillid, Respekt, Faglighed, Samarbejde og Udvikling. Vi arbejder med en høj grad af social kapital. Trivsel og arbejdsglæde er fundamentale arbejdsvilkår, ligesom vi lægger vægt på, at vores ydelser leveres med høj kvalitet og faglighed samt med fokus på produktivitet og medarbejder- og kundetilfredshed. Vi tilbyder fleksible arbejdstider, mulighed for efteruddannelse, fri telefon, fitnessfaciliteter og kantineordning.

Ansøgning og spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte HR Chef Annemette J. Mouritsen på tlf. 2787 5299, eller arbejdsmiljøkoordinator Marianne Sørensen på tlf. 22638295. Ansøgningsfrist er den 3. marts 2019, og du søger jobbet ved at klikke på "send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er desuden muligt at vedhæfte bilag i begrænset omfang. Vi forventer, at du vedhæfter din motiverede ansøgning, CV og relevante uddannelsesbeviser. Samtaler finder sted den 11. marts 2019. Jobstart hurtigst muligt herefter.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Administration og sagsbehandling

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    03-03-2019