Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sygeplejersker til faste stillinger i Hjemmesygeplejen Sydvest

To sygeplejersker til Hjemmesygeplejen Sydvest pr. 1.4.2019
Vi søger to sygeplejersker - gerne med nogle års erfaring inden for fx psykiatri, geriatri og eller grundlæggende medicinsk og kirurgisk sygepleje. De ledige stillinger er til besættelse pr. 1.april 2019, eventuelt tidligere. Mødested er Sofiendalsvej 95, 9200 Aalborg. De ledige stillinger er på 35-37 timer/uge. Vi arbejder hver fjerde weekend og har blandede vagter; dog fortrinsvist dagvagter.

I Hjemmesygeplejen Sydvest er vi organiserede i selvstyrende teams med mødesteder i henholdsvis Nibe, Svenstrup og Sofiendal. Der afløses på tværs ved ferier, kurser, sygdom mm.

Vi anvender elektronisk dokumentation på pc og iPad, og i foråret 2019 implementerer vi vores nye omsorgssystem Fokus Cura.


Der stilles cykel, elcykel eller tjenestebil til rådighed, og det er nødvendigt at have kørekort.

Vi tilbyder dig:
 • en veltilrettelagt introduktion som indeholder:
  • en lokal introduktion på tre måneder med mentorordning
  • op til seks introduktionsmoduler à to dage, hvor sygeplejersker med specialistviden underviser
 • et godt og åbent arbejdsmiljø med plads til forskellighed og med indflydelse og faglig udvikling i fokus
 • engagerede sygeplejersker i alle aldre
 • en spændende og afvekslende hverdag med mulighed for stor selvstændighed i udførelsen af vore sygeplejeopgaver
 • faglig sparring med kolleger
 • en tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven
Vi forventer, at du:
 • brænder for sygeplejen
 • positivt kan bidrage til vores igangværende udvikling og beskriver det i ansøgningen
 • kan trives i en hverdag, hvor du dels skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblik og dels være en teamspiller.
 • en stor variation i opgavernes mængde og indhold
 • har situationsfornemmelse, er fleksibel, er robust, initiativrig, kreativ og udviklingsorienteret
 • har interesse for forebyggende og rehabiliterende arbejde og for at sikre gode patientforløb
 • vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde og udøve sygepleje gennem andre.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende områdesygeplejerske Mari-Ann Haugaard på tf. 99 31 39 95 eller områdesygeplejerske Bodil Foged Nielsen på tf. 99 31 39 80.

Send/mail os din ansøgning med relevante bilag, så vi har den senest fredag den 22. februar 2019. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som fx. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. februar 2019.
Forud for endelig ansættelse indhentes referencer og straffeattest.


Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling og arbejder målrettet med at:
 • udføre sygepleje i forhold til patienter i komplekse og akutte forløb samt specialopgaver, herunder akutsygepleje
 • lede sygepleje mono- og flerfagligt ved at koordinere indsatser omkring patienten gennem tidlig opsporing, triagering og medinddragelse af patienten og dennes netværk
 • formidle sygepleje gennem konsulentrollens mangfoldighed
 • udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling bl.a. via auditering

Sygeplejen i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære Sundhedsvæsen og Vision 2020


I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på, og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision, strategiske ledelsesudvikling og personalepolitik:
Ledelseskæden
Frihedsbrevet
http://intranet.aalborg.dk/_layouts/images/icpdf.pngPDF.fil af personalepolitikken


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-02-2019