Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Medarbejder til Kirkens Korshærs Herberg i AalborgMedarbejder til Kirkens Korshærs Herberg i Aalborg

Kirkens Korshærs Herberg, Forchhammersvej 13-15, 9000 Aalborg, søger en medarbejder til fast stilling på fuld tid med tiltrædelse den 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.

Kirkens Korshærs Herberg er en selvejende institution under landsorganisationen Kirkens Korshær. Der er tegnet driftsoverenskomst med Aalborg Kommune i henhold til Servicelovens 110. Herbergets normering tæller 19 døgnpladser på Forchhammersvej 13 og 5 pladser på Hobrovej 600. Personalenormeringen er pt 15 fuldtidsstillinger.

Herberget tilbyder midlertidigt ophold til personer, som er ramt af hjemløshed samt andre sociale/psykiske problemer. På Herberget arbejder vi ud fra et "herfra og videre" perspektiv, hvor målet er at komme fra hjemløshed til en permanent boligform. Herbergets opgave er at yde personlig støtte/hjælp til den enkelte og samtidig fastholde ansvaret for eget liv, således at beboeren udrustes bedst muligt til at skabe egen fremtid.

I denne stilling er det højt prioriteret at forestå udarbejdelse og realisering af opholdsplan for den enkelte beboer. Det sker i et tæt samarbejde med beboeren og med eksterne samarbejdspartnere (sagsbehandler, jobrådgiver, læge, kriminalforsorg m.fl.). En del af arbejdet vil foregå ud af huset som støtte og bisidder for nuværende beboere og som efterforsorg ift. tidligere beboere. Arbejdet omfatter også praktiske opgaver som madlavning, rengøring, indkøb og vedligehold af hus og have. En del af disse opgaver vil foregå i samarbejde med beboerne.

Vi søger en medarbejder som:
 • Vil og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livssyn og være en del af organisationen. Den kristne tro og det kristne menneskesyn er vores inspiration i ønsket om at vise Nærvær, Omsorg og Respekt over for de mennesker vi møder på Herberget.
 • Gerne må have erfaring fra arbejde med målgruppen – socialt udsatte medmennesker, hvor hjemløshed, psykisk sygdom og alkohol/hash/stofmisbrug ofte er en del af livet (på Herberget tolereres beboernes indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer). I målgruppen findes mange mennesker med anden kulturel baggrund (primært grønlandsk).
 • Har evne og mod til at være skabende i relationen mellem beboeren og sig selv. Har lyst til samarbejdet med beboeren omkring opholdsplansarbejdet samt madlavning, rengøring mv.
 • Har håndværksmæssige færdigheder og fysik i forhold til at bistå Herbergets beboere i forbindelse med udflytning, såvel med selve udflytningen som med efterfølgende etablering i boligen.
 • Kan rumme at være i et miljø, hvor abnorm adfærd og konflikter opstår og skal håndteres.
 • Er fleksibel, da der er skiftende arbejdstider, dag/aften/nat også i weekends og på helligdage. Denne stilling indeholder primært arbejdstid i dagtimerne (3/4), - men der vil fremadrettet kunne opstå behov for ændringer i sammensætningen af vagter og funktioner.
 • Har en relevant faglig uddannelse, fx pædagog, diakon eller lignende. Og har interesse samt mod til at indgå i et refleksivt fagligt fællesskab og samarbejde med andre dygtige kollegaer.

I ansøgningen beder vi om, at du forholder sig til ovennævnte punkter og til hvordan du kan bidrage til Herbergets virke ud fra dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henvendelse til forstander Gerhard Larsen eller souschef Lars Andersen på tlf. 98 13 18 54. Herberget kan ikke modtage individuelle besøg, men mandag d. 11.2.2019 kl. 19.00 afholdes informationsmøde for interesserede på Herberget.

Stillingerne er omfattet af lokalløn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer (SL og FOA).

Ansøgningsfrist: mandag d. 18.2.2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 26.2.2019.

Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk
Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-02-2019