Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Strategisk plejeboligchef

Vil og kan du skabe fremtidens velfærd?

Vil du sætte dit ledelsesmæssige aftryk på et af landets store kommunale velfærdsområder og på en organisation, der allerede står på tæer? Bliver du motiveret af muligheden for at indgå i en ny organisering, hvor strategi og samarbejde på tværs er nøglebegreber, og har du mod, lyst og energi til at stå i spidsen for kommunens Videnscenter for Demens, 37 plejehjemsledere og 1800 dedikerede og kompetente medarbejdere? Så er du måske Aalborg Kommunes kommende plejeboligchef.


Organisationen du træder ind i
Ældre- og Handicapforvaltningen løser sociale og sundhedsmæssige opgaver for ældre samt børn, unge og voksne med handicap. Her arbejder 6.500 engagerede og kompetente medarbejdere, der hver dag skaber velfærd for en stor gruppe af Aalborg Kommunes borgere. Forvaltningen er opdelt i tre afdelinger; Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Ældre- og Sundhedsafdelingen. I Ældre- og Sundhedsafdelingen varetages kommunens tilbud inden for ældre- og sundhedsområdet med et særligt fokus på sundhed og rehabilitering af borgeren.

Du kommer til at stå med
Du bliver chef for plejeboligfunktionen, der sammen med tre andre funktionsenheder og et sekretariat danner Ældre- og Sundhedsafdelingen. Sammen med Ældre- og Sundhedschefen og de andre funktionschefer skal du understøtte en handlekraftig og åben organisation, der fastholder et forbedringsfokus gennem læring. Med blik for rehabilitering, samskabelse og velfærdsinnovation skal chefteamet i plejeboligfunktionen gå forrest i arbejdet på at nå målene i Aalborg Kommunes ambitiøse visioner på området, hvor blandt andet borgernes selvstændige liv skal fremmes gennem samarbejde på tværs. Et samarbejde hvor nærvær, ansvarlighed og respekt er bærende værdier.

Du får til opgave at skabe et chefteam, der vil hinanden, og som i sin ledelsesmæssige ageren trækker på samme hammel og med hvert sit faglige udgangspunkt understøtter de samme bevægelser og målsætninger. Du bliver direkte chef for de to assisterende plejeboligchefer og 38 decentrale ledere og får ansvaret for at sætte tydelige rammer og mål for plejeboligfunktionen og etablere en struktur, der understøtter stabil drift samt en lærings- og forbedringstilgang. Der skal etableres en stærk og tydelig organisation, hvor udviklingen af plejehjemslederne er i centrum. Nøgleordene i udviklingen er det tværgående lederskab og borgeren som lokofører i eget liv.

Som overordnet chef får du ligeledes ansvaret for, at organisationens formelle organer inddrages i de væsentligste og vigtigste beslutninger, at der fastholdes et fokus på medarbejdernes vilkår, og at der igennem hele organisationen skabes følgeskab til strategien.

Du kommer med
Aalborg Kommune søger en stærk lederprofil. Du skal automatisk tænke samarbejde og tværgående løsninger og skal kunne lede på tværs i den kommunale virkelighed. Du har gode styringskompetencer, og du skal kunne holde kursen i oprørte vande. Du er tydeligt retningssættende og har mod på at slippe detaljerne og ansvaret.

Se mere her
Du kan få information om kommunen på www.aalborg.dk, og du kan se den uddybende job- og personprofil her.

Se evt. også filmen om Ældre- og Sundhedsinitiativet "På sporet" her.

Du søger stillingen via linket nedenfor. Ansøgningsfristen er onsdag den 20. februar 2019.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    20-02-2019