Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Mød os Vuggestuepædagog Mette

Vuggestuepædagog Mette

Jeg er pædagog i vuggestuen Hvorup Kirkevej og er uddannet idrætspædagog. Der sker rigtig meget med børns udvikling i 0-2 årsalderen. Jeg synes, det er virkelig spændende at være med til at bygge hele fundamentet op - både i forhold til det sproglige, kognitive og motoriske hos børnene.

Hvad er du ansat som, og hvad laver du?

Jeg er pædagog i vuggestuen Hvorup Kirkevej, hvor jeg arbejdet i 13 år. Vi er en aldersopdelt vuggestue, der er normeret til 60 børn. Det daglige pædagogisk arbejde er rigtig mange ting. Vi passer ikke ’bare’ børn, som nogen ville sige. Vi er med til at udvikle og danne børnene helt fra den spæde start, hvor der sker rigtig meget med børnenes udvikling. Det synes jeg er et vigtigt og meget spændende arbejde.

Vi præsenterer børnene for forskellige aktiviteter i dagligdagen. Det kan være sanseligt, motorisk, sprogligt eller socialt i forhold til at opbygge relationer. Jeg arbejder med de ældste børn, og her handler meget af arbejdet om at gøre børnene selvhjulpne og klar til at fortsætte deres udvikling i børnehave.

I forhold til forældresamarbejdet hjælper vi forældre med at forstå deres barns udviklingstrin, og samarbejder med dem for at få det bedste frem i barnet. Det kollegiale samarbejde har også stor betydning i det daglige arbejde, hvor vi sparrer på kryds og tværs af forskellige børnehuse, med tværfaglige personer og med lederne.

Er du specialiseret inden for noget?

Jeg er uddannet idrætspædagog, og jeg har en naturlig indstilling til, at børn skal bruge deres kroppe. De skal udfordres motorisk og herigennem finde deres nærmeste udviklingszone.

Vuggestuebørn kan faktisk mange ting, hvis man sætter de rigtige rammer op for dem. Vi kan godt lære vuggestuebørn for eksempel at slå en kolbøtte, og mange små børn finder også glæde ved musikken og det at bevæge sin krop. Når børn bruger krop og bevægelse i hverdagen, er det med til at styrke deres kognitive og sproglige udvikling.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det er de relationer, jeg danner med børnene. Det kan komme til udtryk om morgenen, når jeg møder ind, hvor jeg bliver mødt af glade børn, der kommer mig løbende i møde og råber ”Hej Mette!”. Dér føler jeg mig meget heldig og mærker, at jeg har gjort noget for, at børnene er trygge og glade for at være sammen med mig.

Jeg er også glad for at få æren af at være med til at forme børnene, udvikle og danne dem og gøre dem parate til den videre verden. Jeg synes, det er både spændende og vigtigt at være med til at bygge hele det generelle fundament op hos børnene. 

Hvad er det mest spændende ved dit arbejdsområde?

Det mest spændende er at se udviklingen hos børnene. Derudover er det den faglige og personlige udvikling. Jeg oplever stadig nye ting og får ny viden. Der er meget ny forskning og fokus på, hvor vigtigt vores område er. De nye impulser og input udefra gør, at jeg aldrig har en følelse af at gå i stå i min faglige udvikling.

Det er virkelig givende at mærke, at jeg kan trække på min eksisterende viden og tidligere erfaringer, og at jeg kan bruge hele min ’rygsæk’ til at gøre en forskel for børn og forældre. Vores børn er selvfølgelig forskellige, men vi har de samme mål og hovedregler for hvilke værdier, børnene skal have med herfra.

Hvad er du mest stolt af ved dit fag?

Alle børn skal sendes rigtig godt videre herfra, men de gange hvor der har været en ekstra udfordring, og man ser en særlig udvikling – så bliver jeg virkelig stolt af mit arbejde og føler, at jeg har gjort en forskel.

De børn der går den mere ’lige’ vej har også brug for at blive støttet og guidet i hele deres vuggestuetid. Jeg bliver stolt, når de for eksempel kommer over i børnehaven på den anden side af vejen, og de stadig vinker og smiler til mig. Grundlæggende er jeg virkelig stolt af at have gjort en forskel for vores børn og deres familier.

Hvad er det bedste ved din arbejdsplads?

Det er helt klart vores faglighed. Vi er et fagligt hus, hvor vi alle løfter i flok. Vi hjælper hinanden, og bakker hinanden op i de ting vi står med i vores dagligdag, om det er børn, forældre, sparringspartnere eller andre fagfolk. Vi har en dygtig leder, som ligeledes er god at sparre med. Hun har en stor faglig viden, og hun formår at få det bedste frem i sine medarbejdere.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Forældresamarbejdet er virkelig vigtigt i en vuggestue, fordi der sker så meget rent udviklingsmæssigt med børnene. Mange forældre er førstegangsforældre, og de skal klædes godt på til institutionslivet. Som vuggestuepædagog får vi lov til at modtage det mest dyrebare de har, og for nogle forældre er det første gang, de skal overlade det ansvar til andre. Det er vigtigt, at vi som pædagoger husker, at vi har et kæmpestort ansvar for at sikre, at børnene udvikler, trives og danner sig som de skal, og vi skal sammen med forældrene være opmærksomme på at dette sker. 

Der er meget ny forskning og fokus på, hvor vigtigt vores område er. De nye impulser og input udefra gør, at jeg aldrig har en følelse af at gå i stå i min faglige udvikling.

Vuggestuepædagog Mette

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang