Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Mød os Social-og sundhedsassistenten Annemette

Social-og sundhedsassistenten Annemette

Som social- og sundhedsassistent på Enghuset består min arbejdsdag af at arbejde med mennesker, der har en sindslidelse.

Hvad er du ansat som, og hvad laver du?

Jeg arbejder som social- og sundhedsassistent på Enghuset, der er et døgndækket botilbud til mennesker med sindslidelse. Jeg har været ansat siden 2007, og udover at være social- og sundhedsassistent er jeg også arbejdsmiljørepræsentant og forflytningsvejleder. For fire år siden besluttede jeg mig for at videreuddanne mig, fordi jeg kunne mærke, at jeg skulle prøve noget andet. Jeg vil gerne blive inden for det felt, jeg er i nu, men på et andet plan. 

Derfor tog jeg en diplomuddannelse i ledelse, fordi jeg godt kunne tænke mig mere ansvar, og fordi jeg synes organisations- og ledelsesteori er meget interessant. Men det er også en vinkel på, at selvom man er uddannet social- og sundhedsassistent, så kan man godt lige pludselig skifte retning, fordi ens livs- og arbejdserfaring rykker én nye steder hen.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det bedste ved mit job er at se, hvordan borgeren lykkes med de små ting. Det er de her bittesmå succeser, der er et skridt i den rigtige retning, der giver mening og giver mig mening i mit arbejde. Det er netop de små ting, som at gå en tur om huset. Når jeg kan mærke, at min rolle bidrager til, at det her menneske kan få en bedre dag. 

Hvad er du mest stolt af ved dit fag og dit arbejde?

Jeg er stolt af, at vi har en rigtig velfungerende og balanceret arbejdsplads i Enghuset. Vi har mange forskellige kompetencer, og vores tværfaglige samarbejde gør, at vi kan løfte en opgave mest hensigtsmæssigt. Det at kunne bidrage til tværfagligheden med mine kollegaer, så vi på bedst mulig vis kan hjælpe beboerne, er jeg stolt af at være en del af. 

Hvad er det bedste ved din arbejdsplads?

Mine fantastiske kollegaer. Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, og det er rart at være her. Der er en god dynamik og en god stemning. Og så er jeg utroligt glad for den her målgruppe, og trives i arbejdet med dem. Det er det, jeg brænder for. Jeg brænder for at støtte og hjælpe de her mennesker. 

Hvad er det bedste og mest spændende ved dit arbejdsområde?

Det er enormt spændende at finde ud af, hvilken form for kommunikation, jeg skal bruge i en bestemt situation. Kommunikationen med beboerne er et øjebliksbillede og kan ændre sig i løbet af få sekunder og det er virkelig spændende. Det betyder, at jeg skal overveje hvilke redskaber, der er brug for, sådan beboeren føler sig set, hørt eller forstået. De kommunikative redskaber er interessante, fordi de er vores vigtigste redskab med beboerne.  

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Det er vigtigt for mig at bidrage med de redskaber og metoder, jeg har tillært mig. 
Vi arbejder for eksempel med livshistoriefortællinger, som er en del af recovery-aspektet. Igennem beboernes fortælling kan det både give beboeren selv en større forståelse for sin situation, og samtidigt får vi som fagprofessionelle en større forståelse for beboernes liv.

På den måde kan vi støtte og hjælpe dem på en hensigtsmæssig, sund og god måde, fordi vi har den baggrundsviden, der skal til. Det er vigtigt for mig, at jeg kender deres livshistorie. 

Min sundhedsfaglige profession gør, at jeg er med til at støtte de mennesker, der bor her. Det er deres ønsker, håb og drømme, som vi sætter forrest.

Annemette, Social- og sundhedsassistent

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang