Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Mød os Pædagogen Tina

Pædagogen Tina

Jeg er pædagog i specialbørnehaven Barnets Hus og er uddannet Marte Meo-terapeut. Det bedste ved mit job er at være sammen med børnene og være med til at skabe rammer, hvor de kan udvikle sig og komme i trivsel.

Hvad er du ansat som, og hvad laver du?

Jeg er pædagog i specialbørnehaven Barnets Hus, hvor jeg har arbejdet i otte år. Mit primære arbejde går ud på at være sammen med børnene. Børnene, der går her, har brug for støtte og guidning i stort set alle rammer og kontekster. Vi har mange forskellige børn, men vi har primært børn med omsorgssvigt, traumer eller forskellige diagnoser. 

Vi laver også skriftligt arbejde i forhold til børnene, hvor de bliver pædagogisk udredt og beskrevet. Det er med til at give en status på, hvor de er rent udviklingsmæssigt, og det bliver blandt andet brugt til overlevering til skolen.

Er du specialiseret inden for noget?

Jeg er udannet Marte Meo-terapeut. Marte Meo betyder ved egen kraft, og det bygger på, at man følger det, der kommer fra barnet. Det betyder, at vi hele tiden sikrer os, at vi er nærværende sammen med børnene og rammer ind i deres nærmeste udviklingszone. Vi følger barnets initiativer og opbygger langsomt tryghed og tillid til barnet.

Ofte har vi børn, der har svært ved at være i kontakten med for eksempel begrænset øjenkontakt. Vi bruger Marte Meo til at møde børnene med en særlig parathed, så vi er klar til at give dem kontakt, når de kigger op.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det er at være sammen med børnene og være med til at skabe rammer, hvor de kan udvikle sig og trives. Vi forsøger at skabe et rum, hvor det er godt for dem at være, og hvor de får positive erfaringer i at være sammen med voksne. Vi skaber udviklingsøjeblikke og forsøger at give børnene så mange som muligt i løbet af dagen. Vi er i nuet sammen med børnene og griber det, der kommer fra dem og udvikler på det.

Det bedste ved min arbejdsplads er vores personalegruppe og vores høje faglighed. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har nogle gode kollegaer, jeg kan sparre med. Vores leder er med til at skabe udvikling for os og forsøger at følge vores ønsker i forhold til uddannelse.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejdsområde?

Når der kommer et nyt barn, er det en ny sag og nye ting, vi skal forholde os til. Jeg har nogle kort på hånden, som jeg har fået gennem årene, men jeg bliver stadig udfordret hele tiden. Det er spændende, at vi skal finde nye veje eller står over for nye problematikker. Selvom vi anvender Marte Meo og neuropædagogik som fagligt ståsted, så kan det ske, at vi skal ud og hente ny viden og nye metoder.

Hvad er du mest stolt af ved dit fag?

Det første der falder mig ind, er vores faglighed. Jeg synes, vi har formået at bygge et sted op, hvor vi gør en forskel for de børn, der er her.

Som noget nyt arbejder vi med noget, der hedder 'udgående funktion', hvor vi pædagoger i specialbørnehaverne er ude i de almene børnehaver. Det kan for eksempel være, at pædagogerne gerne vil vide, om de kan ændre noget i deres praksis i forhold til et barn. Det synes jeg er helt vildt spændende.

Det gør mig stolt at se, at der er så mange dygtige pædagoger. Jeg bliver også stolt af, at de fleste i vores fag, som udgangspunkt har lyst til ny viden. Når vi kommer med råd og vejledning, så kræver det, at man er åben over for det – og det er vi også den anden vej - for vi lærer lige så meget af at komme ud i de almene børnehaver.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Det er vigtigt, at der er tid og normering til, at vi kan udføre vores arbejde. Det har betydning for, at vi kan skabe udvikling og trivsel for børnene. Normeringen gør, at vi kan give børnene den støtte og guidning, de har brug for. Det kræver også, at vi har viden om børn, der har været udsat for omsorgssvigt og traumer. Vi skal kunne se bag om deres adfærd, og forstå hvordan vi giver dem nye strategier for handlinger og adfærd.

Hvad giver dig energi i hverdagen?

Det giver mig energi at være sammen med børnene, og når man kan se, at man rammer ind i deres nærmeste udviklingszone. Det giver mig bestemt også energi at have nogle gode kollegaer, og at der er gode rammer på arbejdspladsen.

Det gør mig stolt at se, at der er så mange dygtige pædagoger. Jeg bliver også stolt af, at de fleste i vores fag, som udgangspunkt har lyst til ny viden.

Tina, pædagog i specialbørnehave

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang