Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Mød os Matematiklærer Gry

Matematiklærer Gry

Jeg er matematik- og idrætslærer samt matematikvejleder på Stolpedalsskolen. For mig er det særligt vigtigt at arbejde med en tidlig indsats for børnenes læring. Jeg elsker at se børnene lykkes, og dét giver mig motivation og energi i hverdagen.

Hvad er du ansat som, og hvad laver du?

Jeg er ansat, som matematiklærer i indskolingen og er matematikvejleder både i indskolingen, men også i de større klasser, hvor jeg sparrer med to andre matematikvejledere. I vejlederrollen laver jeg individuelle matematikløft. Det kan være forløb med børn, der er udfordrede eller særligt begavede og på hver sin måde trænger til nye udfordringer. Derudover vejleder jeg kollegaer og forældre. 

Er du specialiseret inden for noget?

Jeg har en diplomuddannelse, som matematikvejleder, og heraf er jeg særligt specialiseret i den tidlige indsats. Jeg har forløb, hvor børnene kommer ud af klassen og er i 1:1 forløb med mig eller undervises i mindre hold. Her opnår de succes med læring, så de kan komme tilbage i klassen med nye kompetencer til at følge undervisningen.

Jeg er meget interesseret i måden, hvorpå man møder børnene, og hvordan vi tilrettelægger undervisningen, så børnene forbliver motiverede for eksempel gennem leg. Mit arbejde i indskolingen har særligt givet mig en interesse for at se børnene lykkes og have fokus på, at alle børn kan lære matematik – vi lærer det bare på forskellige måder.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det bedste ved mit job er at se børn få succesoplevelser. Jeg bliver enormt stolt og glad, når jeg formår at skabe et rum for børnene, hvor de oplever at lykkes med læringen. Jeg har altid været fascineret af tal, og jeg ser matematik overalt. Jeg synes, det er fantastisk at være en del af at kunne dyrke det og få børnene til også at opleve det.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejdsområde?

Det er den tidlige indsats. Vi tænker anderledes, end vi gjorde, da jeg selv gik i skole. Jeg kan se, at tidlig fokus på matematik har en positiv effekt på børnene. Det er super godt allerede at fokusere på matematik i børnehaven, fordi det gør, at børnene er bedre klædt på til at komme i skole.

Jeg arbejder med et projekt, hvor jeg besøger børnehaver og laver matematisk opmærksomhed sammen med børnene. Det er noget andet end almindelig matematik. Vi er for eksempel ude og lege med terninger og legoklodser. Vi tager udgangspunkt i børnenes hverdag og indarbejder det matematiske gennem leg og skaber et sprog omkring det. Det er meget vigtigt, at vi anvender leg, for når børnene er nysgerrige, så lærer de meget mere.

Hvad er du mest stolt af ved dit fag?

Matematik er et fag i udvikling, og på min arbejdsplads har jeg god mulighed for faglig udvikling samt at afprøve faglighed gennem samarbejde med børnehaven.

Jeg oplever naturligvis klasser, hvor eleverne har nederlag, men at få det vendt og give børnene en oplevelse af, at alle kan - det medvirker til, at jeg får motivation og endnu mere drivkraft. Det er vigtigt for mig at få italesat over for børnene, at de er forskellige. Det er vigtigt, at de forstår, at man lykkes på hvert sit niveau. Når jeg går fra en time og kan mærke, at jeg har været hele vejen rundt, så får jeg en masse ny energi.  

Hvad er det bedste ved din arbejdsplads?

Det er virkelig dejligt, at der er plads til den faglige udvikling. Skolen ser muligheder i det, jeg gør, og vi kan se resultaterne af det. Vi nytænker tingene sammen, og jeg får opbakning og bliver lyttet til. Jeg har et rigtig godt samarbejde med min ledelse om de initiativer, jeg sætter i gang, og jeg kan mærke, det bliver værdsat. Det er vigtigt for mig, at jeg får lov til at blive ved med at udvikle mig. Det giver mig energi ikke at være fastlåst, men åben for nye strategier, og det der sker fagligt.

Vi ser på børnene: Hvordan lærer de bedst? Det er vores kerneopgave, og vi skal løfte dem sammen. Alle børn kan lære matematik, vi skal bare give dem redskaberne, og det er skolen god til at prioritere med tid og forskellige indsatser.

Det bedste ved mit job er at se børn få succesoplevelser. Jeg bliver enormt stolt og glad, når jeg formår at skabe et rum for børnene, hvor de oplever, at de lykkes med læringen.

Matematiklærer Gry

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje