Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Mød os Jobcoachen Betina

Jobcoachen Betina

Vi støtter borgerne og giver dem de bedste muligheder for at se deres eget potentiale og støtte dem til at tro på sig selv.

Hvad er du ansat som, og hvad laver du? 

Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder som jobcoach og udskrivningskoordinator i Sygepengehuset. Mit arbejde går ud på at støtte borgere, der er sygemeldte, med at komme tilbage i beskæftigelse. Som udskrivningskoordinator er opgaven at støtte borgere, der har været indlagt i psykiatrien. Det handler meget om at opretholde de gode vaner, som de har fået i psykiatrien. Det kan være rigtig svært at stå selv efter en indlæggelse, og der er mange ting, de skal lære at håndtere alene, når de kommer hjem, og her er jeg blandt andet den koordinerende indsats, der hjælper med overblik.

Hvad er det bedste ved dit arbejde? 

Jeg synes det bedste ved at arbejde i denne funktion er, at vi kan tænke lidt mere frit. Vi har en lovgivning, der giver os rammerne, men vi kan tænke inden for de rammer, der er, og nogle gange tænke i lidt alternative veje. Vi kan gøre nogle lidt anderledes ting, fordi vi er tættere på borgeren. Fokus er på, hvad borgerne har brug for, og samtidig støtte dem til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og det er virkelig spændende.

Hvad får du igen af dine borgere? 

Det giver mig en faglig tilfredshed, at jeg ved, jeg gør, hvad jeg kan, for at støtte og guide borgeren inden for de rammer, der er. Jeg kan hjælpe dem med andre ting, idet jeg besøger dem i hjemmet. Det gør det ofte mere håndgribeligt, og vi kan handle på noget sammen, så der kan blive plads til fokus på arbejdsmarkedet. Jeg oplever heldigvis, at mange borgere føler, at støtten har givet mening, og at det også har hjulpet dem på vej i en svær tid. 

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde? 

Det vigtigste for mig er, at vi gør en forskel for borgerne og hjælper dem til at se det bedste i sig selv. Hvis man er nede på point eller ramt af sygdom, så kan det være ekstra svært at se. Så her er det vigtigt for mig at hjælpe dem til at se, hvordan vi bedst kan hjælpe dem inden for de vilkår, der er. 
Hvad er du mest stolt af i dit fag og arbejde?

Jeg er faktisk generelt stolt af samarbejdet mellem mig og mine kollegaer, hvor min oplevelse er, at vi yder, hvad vi kan, for at støtte borgeren. Jeg føler, at jeg i min rolle kan være med til at belyse nogle af de ting, som ikke altid kan ses ved et møde på jobcenteret.

Jeg elsker, at vi her i huset gerne vil se det hele menneske, og at vi får lov til at sætte lys på de ting, som ikke nødvendigvis bliver set.

Betina, socialrådgiver og jobcoach

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang