Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Mød os Folkeskolelærer Norma

Folkeskolelærer Norma

Jeg er skolelærer på Sofiendalskolen og underviser 4. årgang i dansk, kristendom, billedkunst og håndværk og design. Jeg synes, det er så givende at se, at vi som lærere er med til at gøre et stort stykke arbejde for, at børnene trives både fagligt og personligt.

Hvad er du ansat som, og hvad laver du? 

Jeg er folkeskolelærer på Sofiendalskolen, hvor jeg underviser 4. årgang i dansk, kristendom, billedkunst og håndværk og design. Jeg blev færdiguddannet på lærerseminariet i 2007.

Jeg synes, at dansk og sprogfag er rigtig spændende. Det er interessant at undersøge sproget, og hvordan det egentligt er sammensat. Min herkomst har også givet mig en anden indgangsvinkel til danskfaget og sproget, da jeg er født i Libanon og kom til Danmark som 5-årig. Jeg synes ligeledes, det kreative arbejde er spændende, for her har jeg rigtig mange muligheder sammen med børnene. I kreative fag kan de udfolde sig på en anden måde, og det er lidt mere op til dem, hvordan de vil fortolke og arbejde med det stof, vi beskæftiger os med.  

Hvad er det bedste ved dit job? 

Noget af det jeg elsker allermest er, når jeg præsenterer børnene for noget nyt, og jeg kan se, de fordyber sig og er nysgerrige og undersøgende. Når de bagefter kommer og viser mig deres kreationer, og jeg kan se, hvor stolte de er, samt at de har en følelse af, at de er lykkedes.  

Noget af det bedste er også, når jeg møder ind om morgenen og møder børnene, der er forventningsfuld og glade. De kommer og fortæller, hvad de har lavet efter skole og inddrager mig i deres hverdag. Jeg synes, det er så givende at se, at man er med til at gøre et stort stykke arbejde for, at de trives. Så det bedste ved mit job er både det faglige og den personlige del. 

Hvad er det mest spændende ved dit arbejdsområde?

Det er igen mange dele. Det er mere end de faglige ambitioner, og den undervisning jeg gennemfører i klasselokalet. Det der sker uden for klasselokalet, er lige så så spændende - relationsarbejdet med både forældre og børn.  

Det er spændende at være med til at understøtte trivsel og sociale relationer i klassen. Det mest spændende er derfor alle delene i lærergerningen, ikke kun undervisningen, men det hele billede af det barn jeg arbejder med. 

Hvad er du mest stolt af ved dit fag? 

Det er, når undervisningen bærer frugt, og jeg kan se, at børnene udvikler sig i forhold til det faglige. Som skolelærer får jeg lov til at være med til at danne de her skønne fantastiske børn til på sigt at skulle være en del af samfundet.

Hvad er det bedste ved din arbejdsplads?

På Sofiendalskolen har jeg nogle vanvittigt dygtige kollegaer, og der er mange, der er specialiserede inden for noget bestemt. Vi har for eksempel nogen, der er specialiserede inden for co-teaching, og de er med til at udvikle vores undervisning. Vi har også Erasmus-akkreditering, som er et internationalt samarbejde, der blandt andet har fokus på at udbrede viden om andre skoleelevers hverdag og kultur. Vi har et godt trivselsteam, læsevejledere, ordblindeindsats – og så videre.

Det betyder, at jeg hele vejen rundt kan få den støtte og hjælp, jeg egentligt har brug for, for også at lykkes i mit arbejde. Det er det bagland, som gør skolen helt fantastisk. Jeg ved lige præcis, hvem jeg kan gå til, og jeg ved, at jeg kan få den støtte og hjælp, jeg har brug for.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde? 

Relationer og tryghed er vigtigt for mig, så jeg har meget fokus på at børnene trives og har det godt sammen. Et trygt rum er en forudsætning for, at der sker en udvikling både fagligt, men også i forhold til de fællesskaber, som børnene er en del af. Så jeg har meget fokus på relationerne, så vi netop kan skabe grobund for det faglige.

Jeg vil gerne have mere fokus på at lade børnene være mere medbestemmende, og jeg prøver at inddrage det i undervisningen. Det interesserer mig og er noget, som jeg gerne vil udforske endnu mere. Jeg tror på, det er med til at motivere dem, fordi de føler, de har indflydelse på deres hverdag, og det ikke kun er en færdig plan, de møder ind til. Der skal være plads til, at de kan bidrage til det fællesskab, vi har i klasserummet.

Hvad giver dig energi i hverdagen? 

Jeg har et brev på mit bord, som jeg har fået af to piger. Det er et hjerte, hvor de har skrevet: ”Du er den bedste lærer, fordi vi ved, du vil passe på os og sørge for, vi har det godt” – det er dét, der giver energien. Børnene giver SÅ meget tilbage. Det er krammene, når man møder dem, og de inddrager mig og giver mig plads i deres hverdag. De giver mig en følelse af, at jeg faktisk gør en forskel for dem.

Relationer og et trygt rum er en forudsætning for, at der sker en faglig og social udvikling hos børnene. Så jeg har meget fokus på relationerne, så vi netop kan skabe grobund for det faglige.

Folkeskolelærer Norma

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang