Skip til hoved indholdet
  Hjem Job og karriere Er du sygeplejerske?

Er du sygeplejerske?

Er du sygeplejerske og har du lyst til at prøve kræfter med den kommunale sygepleje? Så kan vi tilbyde dig kompetente kollegaer, gode muligheder for videreuddannelse og specialiseringen inden for de områder, som du interesserer dig for.

Mange muligheder som sygeplejerske

Som sygeplejerske har du mange forskellige muligheder for job i Aalborg Kommune.  Du kan blive en del af den kommunale sygepleje og sammen med dine kollegaer varetage koordineringen af de sundhedsfaglige opgaver og tage det sundhedsfaglige ansvar i samarbejde med praktiserende læger, sygehuset, hjemmeplejen og plejehjem. Vi arbejder rehabiliterende i alle vores indsatser og opgaver og er en vigtig aktør i at sikre en høj kvalitet i de sundhedsfaglige opgaver og patientsikkerhed. 

Du kommer til at arbejde med den direkte borgerrettede sygepleje, indenfor fagets fire virksomhedsområder:

 • at udføre sygepleje
 • at koordinere sygepleje
 • at lede borgerforløb
 • at udvikle sygeplejen

Dette indbefatter også, at mange opgaver har karakter af at virke som faglig konsulent til samarbejdspartnere.

Der arbejdes systematisk med udvikling af den faglige kvalitet og herunder med Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS), hvor sygeplejen er helt centrale aktører i forhold til at få sat relevante handlinger i gang med henblik på at forhindre udvikling og forværring i sygdom. Dette sker i et tæt samarbejde med de praktiserende læger og øvrige samarbejdspartnere i forvaltningen.

God start

Som nyansat i den kommunale sygepleje vil du få en grundig introduktion til såvel organisation, sundhedsfaglige opgaver, samarbejdsparter og selvfølgelig borgere, der modtage sygepleje. Du får tilbudt introduktionsmoduler, så du bliver klædt godt på til opgaveløsningen og for at sikre, at du kan varetage den kompetent. Dit introduktionsforløb gennemføres de første 3-12 måneder og du får tilknyttet en mentor. Introduktionsforløbet bliver altid planlagt, så det passer til dig, dine erfaringer, kompetencer og anciennitet. 

Introduktion til kerneopgaver, kompetencer og samarbejdsområder:

I løbet af dit introduktionsforløb de første 3-12 måneder vil du blive introduceret til: 

 • Tryksår, KOL og hjertesvigt
 • CURA og fælles medicinkort (FMK)
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, rehabilitering og faldforebyggelse
 • Kontinens, Demens og Psykiatri/ misbrug
 • Akutuddannelse og akutfunktion
 • Diabetes og Palliation

Karriere- og udviklingsmuligheder

Du har gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for områder, som du interesserer dig særligt for. Karrieremuligheder og -forløb tilrettelægges og aftales med den lokale leder. Der tages afsæt i præferencer og selvfølgelig også i organisationens behov og visioner.

I den kommunale sygepleje er for eksempel nøglefunktioner indenfor: 

 • KOL
 • Hjertesvigt
 • Sår
 • Cura
 • Rehabilitering
 • Kontinens 

Ligesom der er kliniksygeplejersker og koordinerende sygeplejersker, der har flere administrative opgaver. Det er også muligt at tage den borgernære specialuddannelse, som foregår sideløbende med ens arbejde som sygeplejerske. Herudover har vi også enkelte sygeplejersker, der har taget en APN-uddannelse. 

Se ledige job

Du har mulighed for at søge mange forskellige stillinger som sygeplejerske. Herunder kan du se nogle af de områder, der ofte søger medarbejdere og ledere med sygeplejefaglig baggrund. 

Du kan også vælge at se alle ledige job i Aalborg Kommune

Stilling Ansøgningsfrist Behandlingscentret Hammer Bakker søger vikarer/afløsere 04-06-2023 Handicapledsager 20 timer til årsvikariat. 04-06-2023 Pædagog til Ungetilbuddet Visborggårdvej 06-06-2023 To psykologer til børneområdet på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (barselsvikariater) 11-06-2023 Psykolog til 1-årigt barselsvikariat til voksenområdet på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland 11-06-2023 Kollega med social– eller sundhedsfaglig uddannelse til Bo- og dagtilbuddet Astrupparken 11-06-2023 Assisterende leder til Viften, Job og velfærd, Særlige tilbud og autisme 11-06-2023 Botilbuddet Valmuehaven søger en frisk omsorgs- og pædagogmedhjælper 14-06-2023 Grundet opnormering søger vi 2 fast ansatte pædagoger / social- og sundhedsassistenter på fuld tid - så hurtigt det er muligt. 15-06-2023 Social- og sundhedsfagligt personale til Botilbud Bakken 15-06-2023 Pædagog eller ergoterapeut til Enghuset 15-06-2023 Pædagoger til Botilbud Øst 16-06-2023 Weekendvikar på Botilbuddet Violen 16-06-2023 Aktiv og kompetent pædagog / socialfaglig medarbejder søges til Botilbuddet Studievej 15 i Nørresundby 18-06-2023 En frisk omsorgs- og pædagogmedhjælper søges til Botilbud 18-06-2023 Anerkendende og faciliterende pædagog søges til Bofællesskaber, Bostøtte og Værested – Værestedet Perlen samt Bofællesskabet Lindholm Søpark. 18-06-2023 Engageret pædagog med høj faglighed søges til Bofællesskaber, Bostøtte og Værested – Bofællesskabet Fredericiagade 18-06-2023 Pædagog søges til fast stilling på Botilbud Tornhøjgaard 18-06-2023 Koordinator til Aalborg Aktiv 21-06-2023 Gl. Kongevej søger faste afløsere 22-06-2023 Attruphøj søger faste afløsere og timelønnede vikarer 26-06-2023 Stilling Ansøgningsfrist Afdelingsleder til Ydelsescentret, Jobcenter Aalborg 05-06-2023 Leder med pionerånd til Psykiatriens Hus 05-06-2023 Udskolingsleder til Gug Skole 05-06-2023 Leder til Træning og Forflytning, Senior og Omsorg 05-06-2023 Leder af specialiserede medarbejdere med stærk samarbejdsprofil 11-06-2023 Brænder du for at arbejde med børn og gå forrest i det pædagogiske arbejde - afdelingsleder til mellemtrin og udskoling 21-06-2023 Leder til Væksthuset i Vodskov 21-06-2023 Assisterende plejehjemsleder til Birkebo Plejehjem 18-07-2023 Stilling Ansøgningsfrist Sygeplejerske til Aalborg kommunes faldteam 09-06-2023 Social- og sundhedshjælper til dagvagt ved Hjemmeplejen Nordland Øst 10-06-2023 Social- og sundhedsassistent til dagvagt ved Hjemmeplejen Nordland Øst 10-06-2023 Klinikleder til Tandplejen i Aalborg Kommune 11-06-2023 Er du den tandplejer, som skal være med til at gøre en stor forskel i Aalborg Kommune? 11-06-2023 Social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt - Plejehjemmet Thulebakken 11-06-2023 Social- og sundhedsassistent fortrinsvis dagvagt - Plejeboliger Markusgården 11-06-2023 Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i blandede vagter, primært aftenvagt - Specialplejehjem Tornhøjhaven 12-06-2023 Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i blandede vagter, primært dagvagt - Specialplejehjem Tornhøjhaven 12-06-2023 Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i dagvagt til Hjemmeplejen Lindholm Høje 14-06-2023 Social- og sundhedshjælper med ønske om at blive fortrinsvis aftenvagt i Hjemmeplejen Nr. Tranders 15-06-2023 Social- og sundhedsassistent, med ønske om at blive en del af hjemmeplejeklinikken i Hjemmeplejen Nr. Tranders 15-06-2023 En Social- og sundhedshjælper, med ønske om at blive nattevagt i Hjemmeplejen Nr. Tranders. 15-06-2023 Social- og sundhedshjælper fortrinsvis dagvagt - Plejeboliger Fjordparken 18-06-2023 Social- og sundhedsassistent fortrinsvis dagvagt - Plejeboliger Fjordparken 18-06-2023 Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i blandede vagter og social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Lykkesminde Plejeboliger 18-06-2023 2 Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistenter til nattevagt - Plejeboliger Drachmannshave 22-06-2023 Social- og sundhedsassistent i fortrinsvis aftenvagt - Plejeboliger Toftehaven 22-06-2023 Ferieafløsere til Hjemmepleje Aalborg 30-06-2023 Tandlæger til Specialcenter for Voksentandplejen 30-06-2023 2 holdtrænere til Center for Sundhedsfremme 01-08-2023

Mød en sygeplejerske

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere