Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Integrationsrådet

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Aalborg Kommune og medvirker til at fremme etnisk ligestilling i kommunen.

Integrationsrådets opgaver

Integrationsrådet rådgiver byrådet og kommunens forvaltninger om kommunale indsatser og fungerer også som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen.

Byrådet har ansvar for at inddrage Integrationsrådet, når det er relevant og Integrationsrådet kan tage emner op på eget initiativ. 

Integrationsrådet har høringsret i forhold til sager af integrationsmæssig relevans, som forelægges de politiske udvalg, men Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Aalborg Kommunes Integrationspolitik er udarbejdet af Integrationsrådet.

Mødekalender 2017

 • 6. februar 2017
 • 4. april 2017
 • 14. juni 2017
 • 31. august 2017
 • 10. oktober 2017
 • 7. december 2017

Mødereferater 2017

Sortering:Alfabetisk
  DownloadReferat 10 Oktober 2017
  DownloadReferat af møde den 31. august 2017
  Download2017 004749 9 Moede I Integrationsraadet 4 April 2017 16501009 7 0
  Download2017 004749 14 Moede I Integrationsraadet Den 14 Juni 2017 16780790 9 0
  Download2017 004749 1 Moede I Integrationsraadet Den 6 Februar 2017 16249698 11 0

  Mødereferater 2016

Sortering:Alfabetisk
  DownloadReferat 7 September 2016
  DownloadReferat 1 Juni 2016
  DownloadReferat 5 April 2016
  DownloadReferat 1. februar 2016

Medlemmer

Medlemmerne af Integrationsrådet er udpeget af byrådet, på baggrund af et offentligt opstillingsmøde Der er 17 medlemmer af rådet. Ni repræsentanter for de etniske minoriteter og otte repræsentanter ansat i Aalborg Kommune og af arbejdsmarkedets parter.

Formand for Integrationsrådet vælges af rådets medlemmer, der repræsenterer de etniske minoriteter i Aalborg Kommune.
Mahtab Jalili-Trudslev er formand for Integrationsrådet i den nuværende periode.
Næstformand for Integrationsrådet er Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Repræsentanter for de etniske minoriteter

 • Mahtab Jalili-Trudslev, formand
 • Abdulkadir Sheikh Abdullahi
 • Ahmet Gezer
 • Alma Sijercic Walther
 • Ali Hassan
 • Burcu Betina Yüksel
 • Ifrah Abdi Ali
 • Mohamed Agha
 • Sureka Santhirasegaram

Repræsentant fra LO

 • Per Hørby Pedersen

Repræsentant fra DI

 • Morten Nielsen

Repræsentanter fra Aalborg Kommune

 • Skoleforvaltningen: Indira Karamehmedovic
 • Ældre- og Handicapforvaltningen: Karin Boye 
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Børne- og Familieområdet: Denise Bakholm
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenter Integration: Betina Trytek
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen: Mads Duedahl (næstformand)
 • Sundheds- og Kulturforvaliningen, Sundhed, Fritid og Landdistrikter: Morten Ubbesen
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen: Maria Frederiksen (sekretær)

Integrationsrådet er repræsenteret i følgende råd og netværk

 • Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter: Mahtab Jalili-Trudslev
 • Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter: Abdulkadir Sheikh
 • Det lokale beskæftigelsesråd: Ifrah Abdi Ali
 • Ligestillingsudvalget: Alma Sijercic Walther
 • Bestyrelsen for "KriseCentret i Nørresundby": Alma Sijercic Walther
Del indhold