Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Integrationsrådet

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Aalborg Kommune og medvirker til at fremme etnisk ligestilling i kommunen.

Integrationsrådets opgaver

Integrationsrådet rådgiver byrådet og kommunens forvaltninger om kommunale indsatser og fungerer også som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen.

Byrådet har ansvar for at inddrage Integrationsrådet, når det er relevant og Integrationsrådet kan tage emner op på eget initiativ. 

Integrationsrådet har høringsret i forhold til sager af integrationsmæssig relevans, som forelægges de politiske udvalg, men Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Aalborg Kommunes Integrationspolitik er udarbejdet af Integrationsrådet.

Mødekalender 2018

12. marts 13. juni 3. oktober
3. april 20. august 3. december

Mødereferater 2018

Sortering:Alfabetisk
  Download2018 010229 3 Konstituerende Moede I Integrationsraadet Den 12 Marts 17949281 5 0 (1)
  Download2018 010229 6 Moede I Integrationsraadet Den 3 April 18197824 7 0
  DownloadMoede I Integrationsraadet Den 13 Juni 2018

Mødereferater 2017

Sortering:Alfabetisk
  DownloadReferat 10 Oktober 2017
  DownloadReferat af møde den 31. august 2017
  Download2017 004749 9 Moede I Integrationsraadet 4 April 2017 16501009 7 0
  Download2017 004749 14 Moede I Integrationsraadet Den 14 Juni 2017 16780790 9 0
  Download2017 004749 1 Moede I Integrationsraadet Den 6 Februar 2017 16249698 11 0

Medlemmer

Medlemmerne af Integrationsrådet er udpeget af byrådet, på baggrund af et offentligt opstillingsmøde Der er 17 medlemmer af rådet. Ni repræsentanter for de etniske minoriteter og otte repræsentanter ansat i Aalborg Kommune og af arbejdsmarkedets parter.

Formand for Integrationsrådet vælges af rådets medlemmer, der repræsenterer de etniske minoriteter i Aalborg Kommune.
Mahtab Jalili-Trudslev er formand for Integrationsrådet i den nuværende periode.
Næstformand for Integrationsrådet er Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Repræsentanter for de etniske minoriteter

 • Abdiwali Bashi Hassan
 • Alen Fific
 • Alma Sijercic Walther
 • Amanda Louise Hill
 • Bernadeta K. Thrysøe
 • Essi Tomobile
 • Josef W. Petersen
 • Mahtab Jalili-Trudslev
 • Rana Haddang

Repræsentant fra LO

 • Lars Gaardbo, 3F

Repræsentant fra DI

 • Afventer

Repræsentanter fra Aalborg Kommune

 • Skoleforvaltningen: Indira Karamehmedovic
 • Ældre- og Handicapforvaltningen: Karin Boye 
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Børne- og Familieområdet: Denise Bakholm
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenter Integration: Betina Trytek
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen: Mads Duedahl (næstformand)
 • Sundheds- og Kulturforvaliningen, Sundhed, Fritid og Landdistrikter: Erik Kristensen
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen: Maria Frederiksen (sekretær)

Integrationsrådet er repræsenteret i følgende råd og netværk

 • Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter: Afventer
 • Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter: Afventer
 • Det lokale beskæftigelsesråd: Afventer
 • Ligestillingsudvalget: Afventer
 • Bestyrelsen for "KriseCentret i Nørresundby": Afventer
Del indhold