Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

VIGTIGT: Job- og Integrationshuset er midlertidig lukket for fysisk fremmøde. Du er velkommen til at ringe direkte til din rådgiver, til din virksomhedskonsulent eller på vores hovednummer. Vi åbner igen for fysisk fremmøde tirsdag d. 20/10 2020.

Værd at vide om integrationsgrunduddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år

Integrationsgrunduddannelsen omfatter både lønnet praktik og skoleundervisning. Praktikdelen skal være med til at give udlændingen:

  • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
  • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på Uddannelsesguiden

Du kan få yderligere rådgivning hos din rådgiver.

Del indhold