Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp til integration

Få råd og hjælp til integration og se de oftest stillede spørgsmål på området.

Bolig og flytning

I Aalborg Kommune tilbyder vi hjælp til at 'bo på dansk' og hjælp i forhold til flytning. Det er Ydelsescentret, der kan hjælpe dig. 

Eksamenspapirer - Godkendelse  

Det er en god ide at få godkendt dine eksamenspapirer fra dit hjemland. Det vil gøre det lettere for dig, hvis du skal søge job i Danmark. Det er Styrelsen for International Uddannelse, der godkender eksaminer. Inden for sundhedsområdet er det dog Sundhedsstyrelsen, der står for godkendelsen.  

Se mere på hjemmesiden for Styrelsen for International Uddannelse

Familiesammenføring 

Reglerne er forskellige, alt efter om du kommer fra et land i EU eller ej. Udover EU-borgere gælder de samme regler også for borgere fra Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz. Disse lande benævnes EØS-lande. Ved familiesammenføring skal ægtefællen, der bor i Danmark, som regel stille økonomisk sikkerhed for den anden ægtefælle. Det er Ydelsescentret, der står for sagsbehandlingen vedrørende familiesammenføring. Du kan også læse mere om reglerne for familiesammenføring nyidanmark.dk: 

Læs mere på nyidanmark.dk

Integrationsprogram og danskundervisning

Flygtninge og indvandrere, der får ret til at bo i Danmark, skal indgå i et integrationsprogram. Programmet omfatter bl.a. undervisning i det danske sprog og samfund og strækker sig over højst tre år. 

Jobsøgning

Skal du søge job, kan du henvende dig i Job- og Integrationshuset. Det kræver dog, at du har en integrationskontrakt, og at du har opholdt dig i Danmark i under tre år. Er det ikke tilfældet, kan du få hjælp til din jobsøgning fra et af Jobcentrets andre afdelinger. 

Tolkebistand

Som udlænding i Danmark har du i visse situationer ret til en tolk betalt af de offentlige myndigheder. For yderligere information skal du kontakte Job- og In­te­gra­tionshuset.

Du kan også læse mere om tolke på borger.dk

Økonomi

Hvis du har spørgsmål til de ydelser, du modtager, kan Ydelsescentret hjælpe dig.  

Råd og vejledning

Er du i tvivl om reglerne i forhold til integrationsområdet, og har du behov for en generel rådgivning? Job- og Integrationshuset hjælper meget gerne med råd og vejledning i forhold til integrationslovens regler eller andet, som vedrører integration.

Del indhold