Skip til hoved indholdet

Afgørelser og høringer

i Aalborg Kommune

Bliv hørt og deltag, når vi udvikler os sammen

Høringer

Filtrér efter kategori

Boliger, Vadum Kirkevej syd, Vadum

Institution, Else Marie Pades Vej, Frejlev

Boliger, Svenstrupvej, Frejlev

Boliger og Erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe

Erhverv, Olympiavej, Svenstrup

Lokalcenter, Skalborg Bakke

Butikker, Midtergade, Hals

Boliger, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg

Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup

Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb

Dagligvarebutik, Ny Kærvej 43, Kærby

Svartid - høringer - må ikke slettes

Kommuneplantillæg 1.061 Sygehus Nord og Gåsepigen samt Udviklings- og Helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen

Uvarslet tilsyn med rotter

Boliger, Bronzeparken, Svenstrup

Byudviklingsplan i Langholt (kommuneplantillæg)

Kommuneplantillæg 4.082, Langagervej, Aalborg Øst

Byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing

Ophævelse af ramme, erhvervsområde, Ulsted

Revurdering af miljøgodkendelse

Institution, Bejsebakkevej, Hobrovejkvarteret

Miljøkonsekvensrapportens indhold for projekt ”Solcellepark ved St. Abildgaard og kabeltracé til transformerstation i Ferslev^¨

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Høring vedrørende fælles ledelse mellem Sebber Skole og Bislev Skole

Høring vedrørende fælles ledelse mellem Ellidshøj Skole og Ferslev Skole

Høring vedrørende fælles ledelse mellem Hou Skole og Hals Skole

Landzonetilladelse til opsætning af 36 meter antennemast samt teknikkabine

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, St. Ajstrupvej 64, 9240 Nibe

Landzonetilladelse till udvidelse af kørefast areal

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på 175 m²

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, Staunhedevej 4, 9240 Nibeet

Dispensation fra NBL § 18 til etablering af støjhegn på ca. 36 meter med maksimal højde på 1,8 meter indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, Bjerregårdsvej 12, 9240 Nibe

Regulativ for Husholdningsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald

Dagligvarebutik, Gugvej, Gug

Erhverv, Frederikstadvej, Gøteborgvej, Sofiendal

Bolig og erhverv, Fuglehaven, Hasseris

Erhverv, Hals

Park, Kildeparken, Aalborg Midtby 

Tolbod Plads 2, Aalborg Midtby

Boliger og erhverv, Johanne Fengers Vej, Frejlev

Boliger, Løvvangskolen, Løvvang med miljørapport

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 246 m² hertil 196 m² overdækket areal

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Landzonetilladelse til én fritliggende bebyggelse bestående af carport på 40 m², anneks på 35 m² og udhus på 25 m²

Dispensation til NBL § 16, åbeskyttelseslinjen, til opførelse af carport/anneks/udhus på samlet 100 m²

Dispensation iht. Naturbeskyttelsesloven § 17 til etablering af 42 m antennemast samt teknikkabine

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, Halkærvej 183, 9240 Nibe

Vedtaget ændring af spildevandsplanen for et område i Nibe

Vandindvindingstilladelse til spejderhytte, med VVM screeningsafgørelse

Vandindvindingstilladelse til Langmølledalvej 9, 9240 Nibe

Landzonetilladelse til privat børnepasningsordning til 10 børn i 228 m² af bygning 003

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vej og ny cykelsti Tingvej Vestbjerg - Vodskov

Boliger, Bilgårdsvej, Tylstrup

Endelig vandindvindingstilladelse til vandforsyning, der forsyner 2-9 husstande, til ejer af Gammellundvej 1, 9240 Nibe med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Endelig vandindvindingstilladelse til vandforsyning, Flintdalevej 11, 9240 Nibe med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Fordebat, Sønderholm

Institution, Alfred Nobels Vej, Universitetskvarteret

Erhverv, Krebsen, Skalborg

Erhverv og kontor, Langagervej, Tornhøj, Aalborg Øst

Endelig vandindvindingstilladelse til vandforsyning der forsynder 2-9 husstande, til ejer af Huulmøllevej 9, 9240 Nibe med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Boliger, C. P. Holbølls Plads, Grønlandskvarteret 

Fordebat Vodskov sydvest

Landzonetilladelse til udstykning af parcel til helårsbeboelse på 723 m²

Vilkårsændring efter vandforsyningsloven

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til forlængelse af tagkonstruktion med udestue og overdækning

Endelig vandindvindingstilladelse til vandforsyning der forsynder 2-9 husstande, til ejer af Binderupvej 4, 9240 Nibe med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny bebyggelse Vejdybet, Hals

Landzonetilladelse til 10.000 m² midlertidig arbejds- og jorddepotplads i forbindelse med separatkloakering til 31-12-2026

Vandindvindingstilladelse Ejstrupvej 1, 9240 Nibe

Vandindvindingstilladelse til husdyrbrug og vandforsyning, der forsyner 2-9 husstande.

Vandindvindingstilladelse til husdyrbrug

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang