Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.03.2024 – 31.01.2025

Byggeri og anlæg Tilbage

Dallvej 6F, 9230 Svenstrup J

Tilbage

Landzonetilladelsen omfatter tilladelse til etablering af midlertidig oplagsplads på 1.520 m², i forbindelse med sporarbejde i perioden 01.03.2024 – 31.01.2025. Oplagspladsen skal anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af sporbærende bro. Vedligeholdelsesarbejdet består af omisolering, dræn og betonarbejder.

Arbejdspladsen skal benyttes til opstilling af mandskabsfaciliteter, parkering af materiel, bortkørsel af afrømmede materialer samt omlastning/ opbevaring af indbygningsmateriale mv.

Arbejdspladsen skal benyttes i perioden 01.03.2024 til 31.01.2025, svarende til 11 måneder. Det forventes at driften af pladsen vil være omkring 12 uger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje