Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til etablering af nyt nedsivningsanlæg

Byggeri og anlæg Tilbage

Færgestedvej 3, 9530 Støvring

Tilbage

Sagen omfatter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til etablering af nyt nedsivningsanlæg som en mile. Arbejdet består af gravearbejde for etablering af hele anlægget jf. vedlagt kortbilag, bestående af et siveareal på 30 m² og opbygning af mile, Ø 40 mm trykledning og ny bundfældningstank på 2,4 m³. Milen etableres på sivearealet på omkring 30² med en maksimal højde på 0,6 meter.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje