Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.04.2024 - 01.01.2025

Byggeri og anlæg Tilbage

Søvangen 48, 9400 Nørresundby

Tilbage

Landzonetilladelsen opfatter tilladelse til etablering af en midlertidig oplagsplads på 3.025 m² beliggende på matr.nr. 303a Nørresundby Markjorder, med adgangsvej fra Søvangen, vest for arealet. Oplagspladsen skal anvendes i forbindelse med sporarbejde, hvor pladsen skal anvendes til på- og aflæsning af bagharp samt opbevaring af nyt stabilgrus og skræver. Yderlig skal plads anvendes til opbevaring af nye spordele og mandskabsfaciliteter. Arbejdspladsen skal benyttes i perioden 01.04.2024 til 01.01.2025.
På pladsen udlægges der stabilgrus for fuld udnyttelse af arealet, eller køreplader. Når projektet er afsluttes, reetableres arealet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje