Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Nyoprettet

Miljø, natur og klima Tilbage

Analysefritagelse af jord

Tilbage

i forbindelse med separatkloakering undtager Aalborg Kommune jorden fra visse offentlige vejarealer samt private fællesveje i 9380 Vestbjerg fra dokumentationskravene efter § 14 i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Undtagelsen indebærer, at fyldjord fra disse veje ved anmeldelse, uden nærmere analyse, kan flyttes som kategori 2 jord (lettere forurenet jord).

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. §18 i Jordflytningsbekendtgørelsen. 
Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 12 måneder efter, afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87.

Afgørelsen kan findes under "Dokumentation og Tilladelser". 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang