Skip til hoved indholdet

Miljøgodkendelse til støjvold samt afgørelse om at der ikke er vvm pligt

Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af en støjvold af rent og lettere forurenet jord, Grundtvig Sørensens Vej 15, 9382 Tylstrup. Desuden VVM-screening med afgørelse om, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere