Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.06.2024 - 15.11.2024

Byggeri og anlæg Tilbage

Provstejorden 77, 9000 Aalborg / Stjernevej 1, 9200 Aalborg SV, matr.nr. 28a Mariendal, Aalborg Jorder

Tilbage

Aalborg Kommune meddeler dispenation fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 (skovbyggelinjen) til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde i perioden fra d. 01.06.2024 - 15.11.2024. Aalborg Kommune henviser til vedlagte afgørelse.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang