Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagtilbud inden for handicap

Dagtilbud inden for handicap og funktionsnedsættelse rummer aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Hvem kan søge?

Du kan søge om at blive tiknyttet et dagtilbud, hvis du:

  • har en betydelig funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer
  • er over 18 år
  • ikke er i stand til at indgå på det ordinære arbejdsmarked

Der findes flere former for dagtilbud. Læs mere om dem herunder.

Print alle punkter

Print alle punkter

 

Del indhold

Voksenafdelingens Visitation

Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 32 81 

Åbningstider:

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17 
Fredag  8-15