Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerstyret personlig assistance (BPA) og kontant tilskud

Borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud, i daglig tale kaldet en BPA-ordning eller hjælperordning, er et kommunalt bevilliget tilskud, som giver mulighed for ansættelse af hjælpere i eget hjem.

Hvem kan søge?

Du kan søge om BPA eller kontant tilskud, hvis du:

  • har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp
  • er over 18 år
  • er i stand til at være arbejdsleder for dine ansatte hjælpere
Print alle punkter

Del indhold

Voksenafdelingens Visitation

Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 32 81 

Åbningstider:

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17 
Fredag  8-15