Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Serviceniveau for Voksen-Handicap

Serviceniveau for Voksen-Handicap beskriver Aalborg Kommunes serviceniveauer indenfor socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt forskellige former for botilbud.