Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte til køb af handicapbil

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil.

Ansøg om støtte til køb af handicapbil

Hvis du ikke kan ansøge elektronisk i selvbetjeningsfeltet til højre, kan du eller en værge eller en partsrepræsentant ansøge ved kontakt til Kontaktcentret. Se kontaktoplysninger til højre.

Print alle punkter

Bil til forældre og plejeforældre

Hvad kan jeg få støtte til

Ansøg om støtte til handicapbil

Genbevilling af handicapbil

Varsling

Hvis du vil klage

Del indhold