Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommunes Handicappris

Hvem har fortjent et ekstra skulderklap som tak for en særlig indsats på handicapområdet i 2022?

Aalborg Kommunes Handicappris er med til at sætte fokus på forhold for mennesker med handicap og på Aalborg Kommunes handicappolitik. Formålet med prisen er at sige tak for en ekstra indsats på handicapområdet.

Kandidater til prisen er enkeltpersoner, grupper eller virksomheder, som yder en særlig indsats for mennesker med handicap. Det kan fx være i forhold til uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, kommunikation, inklusion eller offentlig og privat service.

For at komme i betragtning til prisen er det afgørende, at prismodtageren har gjort et særligt og uegennyttigt stykke arbejde for mennesker med handicap. 

 

Del indhold