Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Serviceniveau på socialpædagogisk støtte §85 - ikke pensionist

I henhold til Lov om Social Service § 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på baggrund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

VIGTIGT: grundet coronavirus holder vi lukket for personligt fremmøde. Du kan fortsat kontakte os på telefon, hvis din henvendelse ikke kan vente. Vi beklager på forhånd, hvis du oplever ekstra ventetid.

Hvad er socialpædagogisk støtte

Hvad kan du få støtte til

Omfang og levering

Ophør af støtte

 

 

 

 

Del indhold