Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte til køb af handicapbil

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil.

Bil til forældre og plejeforældre

Genbevilling af handicapbil

Varsling

Hvis du vil klage

Del indhold