Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommunes handicappris

Indstilling af kandidater er lukket.

Handicappris 2019

Prisen uddeles hvert år i december - med prisen følger en check på 5.000 kr. 

Prisen gives til enkeltpersoner, grupper eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap fx i forhold til uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, kommunikation, inklusion eller offentlig og privat service.

Formålet er at sætte fokus på forhold for personer med handicap og rette opmærksomhed på Aalborg Kommunes handicappolitik og udmøntningen af den.

Modtagere af Aalborg Kommunes handicappris:

  • 2018: Rikke Nielsen og Lykkeliga
  • 2017: Michel Mark & Martin Langballe - Team Tvilling.
  • 2016: De 100 frivillige fra IH Aalborg for deres store indsats igen med at skabe Danmarks største idrætsklub for mennesker med handicap.
  • 2015: De frivillige seksualvejledere for deres initiativ med fester for mennesker med særlige behov på Diskotek Hollywood Boulevard 
  • 2014: Judith Kok, frivillig i Arbejdsmarkedsafdelingen for Skånejobs
  • 2013: Mette Bluhme, lærer i specialklasserne på Svenstrup Skole
  • 2012: Tina Sloth Fritidscentret Huset, Gl. Kongevej
  • 2011: Økonoma Birgit Boe Jørgensen, Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)
  • 2010: Kørestolsfirmaet Wolturnus.
  • 2009: Aase Kvolbæk, for bl.a. sit arbejde i Handicaprådet og for at have skabt et forbedret image for handicappede ved sin positive, humørfyldte og energiske måde at være på.

 

Del indhold