Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Familier med børn med fysisk og psykisk handicap

Tilbud til forældre til børn og unge med varigt nedsat funktionsevne i Aalborg Kommune.

Mange forældre til et barn med nedsat funktionsevne har brug for både viden og redskaber til at håndtere de udfordringer, der opstår i hverdagen.

Hos Specialrådgivningen i Center for Dag og Døgntilbud kan vi tilbyde jer (klik på teksten for link til nærmere information):

Derudover har vi følgende tilbud, som kræver visitation fra rådgiver eller anden fagperson (klik på teksten for link til nærmere information):