Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialrådgivningen

Hvis du er forælder til et barn/ung med varig nedsat funktionsevne, har Specialrådgivningen forskellige tilbud til dig som forælder. I nogle tilfælde inddrager vi også barnet/den unge eller øvrige netværk.

Målgruppe

Forældre kan henvises til Specialrådgivningen, hvis barnet eller den unge har:

  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret).
  • ADHD.
  • Tourettes.
  • Mental retardering og belastningssymptomer relateret til ovenstående diagnoser.
  • Et bevægehandicap.
  • En medfødt eller erhvervet hjerneskade.
  • Alvorlige kroniske lidelser.
  • Syndromer / kromosomfejl.

I Specialrådgivningen yder vi flere former for for rådgivnings- og vejledningsforløb, både som gruppeforløb og individuelt til forældre.

Print alle punkter

Del indhold