Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge med handicap

Hvis I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen.

Serviceniveau vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

På nedenstående links kan du læse om Aalborg Kommunes serviceniveauer inden for de handicapkompenserende områder merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Serviceniveauerne skal betragtes som vejledende udgangspunkt for bevilling af støtte. Alle sager skal altid behandles individuelt og ud fra et konkret skøn og individuel vurdering af familiens og barnets eller den unges behov, samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Dette betyder, at familier omfattet af målgruppen kan tilbydes ydelser inden for de generelle serviceniveauer, men også udover, hvis der er behov for dette.

Der er udarbejdet serviceniveauer for følgende områder:

Serviceniveauerne er politisk godkendte i juni 2015.

Hjælp til dig, der har et barn med handicap

Rådgivning af forældre til et barn med handicap

Hjælp til at finde den bedste støtte

Dagtilbud til børn med handicap

Døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap

Søg om støtte til merudgifter for et barn med handicap - §41

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - §42

Pasning og ledsagelse af barn med alvorlig sygdom

Støtte til bil for forældre og plejeforældre

Se din borgerjournal - sundhed

Hvis du vil klage

Del indhold

Læs om overgangen fra ung til voksen

Fra Ung Til Voksen