Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Landdistriktspulje Over 100.000 kroner

Over 100.000 kroner

Formålet med Landdistriktspuljen er ved økonomiske midler at understøtte almennyttige projekter i Aalborg Kommunes landdistrikt. Projekter over 100.000 kroner kræver prækvalificering, som er en godkendelsesproces. Puljens samlede årsramme er i 2024 på 4.9 millioner kroner.

Sådan gør du

Tjek om du kan søge

Landdistriktspuljen over 100.000 kroner kan eksempelvis søges af:

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger.
 • Landsbylaug.
 • Samråd.
 • Foreninger i landdistriktet for eksempel idrætsforeninger, der laver et projektet, der ikke eksklusivt er for foreningens egne medlemmer.

Der kan søges til en bred vifte af meget økonomitunge projekter for eksempel:

 • Etablerings- og renoveringsprojekter.
 • Byinventar til forskønnelse.
 • Større events.
 • Kulturelle og kunstneriske projekter samt fællesskabsfremmende processer og informationsaktiviteter – både for de enkelte byer og for fællesskabsfremmende aktiviteter mellem byer i landdistriktet.
 • En bevilling fra puljen over 100.000 kroner kan både bestå af en bevillingsramme til projektering og en bevillingsramme til at gennemføre projektet, så projekteringen kan føre til gennemførelse af projektet.

Er I en landsby eller oplandsby, skal I selv fremskaffe minimum 20% af projektets samlede udgifter.

Er jeres by defineret som en by med særligt vækstpotentiale, skal I selv fremskaffe minimum 50% af projektets samlede udgifter. Dette gælder også for Gistrup. 

Byer med særligt vækstpotentiale er: Frejlev, Godthåb, Hals, Klarup/Romdrup, Nibe, Storvorde, Svenstrup, Vadum, Vestbjerg, Vester Hassing, Vodskov samt Gistrup.

Læs mere i retningslinjer for Landdistriktspuljen

Tjek om du kan søge

Landdistriktspuljen over 100.000 kroner kan eksempelvis søges af:

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger.
 • Landsbylaug.
 • Samråd.
 • Foreninger i landdistriktet for eksempel idrætsforeninger, der laver et projektet, der ikke eksklusivt er for foreningens egne medlemmer.

Der kan søges til en bred vifte af meget økonomitunge projekter for eksempel:

 • Etablerings- og renoveringsprojekter.
 • Byinventar til forskønnelse.
 • Større events.
 • Kulturelle og kunstneriske projekter samt fællesskabsfremmende processer og informationsaktiviteter – både for de enkelte byer og for fællesskabsfremmende aktiviteter mellem byer i landdistriktet.
 • En bevilling fra puljen over 100.000 kroner kan både bestå af en bevillingsramme til projektering og en bevillingsramme til at gennemføre projektet, så projekteringen kan føre til gennemførelse af projektet.

Er I en landsby eller oplandsby, skal I selv fremskaffe minimum 20% af projektets samlede udgifter.

Er jeres by defineret som en by med særligt vækstpotentiale, skal I selv fremskaffe minimum 50% af projektets samlede udgifter. Dette gælder også for Gistrup. 

Byer med særligt vækstpotentiale er: Frejlev, Godthåb, Hals, Klarup/Romdrup, Nibe, Storvorde, Svenstrup, Vadum, Vestbjerg, Vester Hassing, Vodskov samt Gistrup.

Læs mere i retningslinjer for Landdistriktspuljen

Forbered ansøgning

Alle ansøgere, der går med tanker om store økonomitunge projekter, skal gennem en prækvalificering af projektet, før der kan søges om bevilling på over 100.000 kroner fra Landdistriktspuljen.

I vil efter indsendelse af skemaet for prækvalificering af projektet blive kontaktet af en konsulent fra Landdistriktsområdet, der vil sparre med jer om projektidéen.  

I prækvalificeringsskemaet skal I oplyse:

 • Informationer om ansøgende forening og kontaktoplysninger.
 • En kort beskrivelse af jeres projektidé.
 • Forventning til projektets omkostningsniveau.  

Når projektet er prækvalificeret og kvalitetssikret af landdistriktskonsulenten, vil I få adgang til at indsende en ansøgning via puljens digitale ansøgningsskema. Der skal ansøges via det digitale puljesystem.

Find inspiration i folderen 'Bæredygtighed i lokale projekter'

Forbered ansøgning

Alle ansøgere, der går med tanker om store økonomitunge projekter, skal gennem en prækvalificering af projektet, før der kan søges om bevilling på over 100.000 kroner fra Landdistriktspuljen.

I vil efter indsendelse af skemaet for prækvalificering af projektet blive kontaktet af en konsulent fra Landdistriktsområdet, der vil sparre med jer om projektidéen.  

I prækvalificeringsskemaet skal I oplyse:

 • Informationer om ansøgende forening og kontaktoplysninger.
 • En kort beskrivelse af jeres projektidé.
 • Forventning til projektets omkostningsniveau.  

Når projektet er prækvalificeret og kvalitetssikret af landdistriktskonsulenten, vil I få adgang til at indsende en ansøgning via puljens digitale ansøgningsskema. Der skal ansøges via det digitale puljesystem.

Find inspiration i folderen 'Bæredygtighed i lokale projekter'

Ansøg senest

Der er løbende indtag af projekter til prækvalificering, og ansøgninger om støtte fra Landdistriktspuljen kan behandles 4 gange årligt.

Det aftales med den tilknyttede landdistriktskonsulent, hvornår projektet er klar til behandling og afgørelse om bevilling.

Ansøg senest

Der er løbende indtag af projekter til prækvalificering, og ansøgninger om støtte fra Landdistriktspuljen kan behandles 4 gange årligt.

Det aftales med den tilknyttede landdistriktskonsulent, hvornår projektet er klar til behandling og afgørelse om bevilling.

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen 2-3 måneder efter, I har afsendt ansøgningen. 

Sundheds- og Kulturudvalget godkender, efter Landdistriktsudvalgets anbefaling, hvilke ansøgninger, der har opnået tilskud og hvilke, der ikke har.

En ansøgning kan afgøres til bevilling, betinget bevilling, afslag eller sindede tilsagn.

Ved bevilling uden betingelser vil bevillingen blive udbetalt, når I har accepteret bevillingen. Er der knyttet betingelser til bevillingen, skal disse være opfyldt inden bevillingen kan udbetales. Udbetaling kan finde sted i rater. Dette vil fremgå af bevillingsbrevet.

Modtager I et sindet tilsagn betyder det, at I skal opfylde nærmere krav, som må forventes at tage længere tid. Det kan for eksempel være erhvervelse af medfinansiering fra fonde, der er afgørende for, at projektet kan gennemføres eller tilladelser fra myndigheder, hvor det erfaringsmæssigt er længerevarende sagsbehandlingstid. Opfyldes de udspecificerede krav, og dokumentation herfor aftales nærmere med den tilknyttede landdistriktskonsulent i forhold til aflevering til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet, vil en bevilling fra Landdistriktspuljen kunne udløses.

Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes. 
For alle ansøgninger gælder, at er projektet ikke tilstrækkelig oplyst eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.
Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet forbeholder sig ret til at prioriterer mellem indkomne ansøgninger.

Læs mere om vilkår for bevilling og afrapportering i Retningslinjer for Landdistriktspuljen

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen 2-3 måneder efter, I har afsendt ansøgningen. 

Sundheds- og Kulturudvalget godkender, efter Landdistriktsudvalgets anbefaling, hvilke ansøgninger, der har opnået tilskud og hvilke, der ikke har.

En ansøgning kan afgøres til bevilling, betinget bevilling, afslag eller sindede tilsagn.

Ved bevilling uden betingelser vil bevillingen blive udbetalt, når I har accepteret bevillingen. Er der knyttet betingelser til bevillingen, skal disse være opfyldt inden bevillingen kan udbetales. Udbetaling kan finde sted i rater. Dette vil fremgå af bevillingsbrevet.

Modtager I et sindet tilsagn betyder det, at I skal opfylde nærmere krav, som må forventes at tage længere tid. Det kan for eksempel være erhvervelse af medfinansiering fra fonde, der er afgørende for, at projektet kan gennemføres eller tilladelser fra myndigheder, hvor det erfaringsmæssigt er længerevarende sagsbehandlingstid. Opfyldes de udspecificerede krav, og dokumentation herfor aftales nærmere med den tilknyttede landdistriktskonsulent i forhold til aflevering til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet, vil en bevilling fra Landdistriktspuljen kunne udløses.

Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes. 
For alle ansøgninger gælder, at er projektet ikke tilstrækkelig oplyst eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.
Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet forbeholder sig ret til at prioriterer mellem indkomne ansøgninger.

Læs mere om vilkår for bevilling og afrapportering i Retningslinjer for Landdistriktspuljen

Det med småt

Se Regnskabs- og revisionsinstruks

Sundhed og Kultur vedligeholder en database over de projekter, som har ansøgt puljen. Data fra ansøgninger behandles i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger i Aalborg Kommune

Sådan behandler vi dine data (GDPR)

Alle projekter, der modtager offentlige midler, er underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven.

Læs mere om loven på Retsinfo.dk

Lisbeth Praëm Machholm

Landdistriktskonsulent
25 20 19 44

Fritid og Landdistrikt

lisbeth.machholm@aalborg.dk

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommunes Landdistrikt består af planzone 5-10. Der er tilknyttet en landdistriktskonsulent til hver planzone.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang