Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Landdistriktspulje Op til 10.000 kroner

Op til 10.000 kroner

Landdistriktspuljen understøtte økonomisk almennyttige projekter, der henvender sig til en åben og bred målgruppe. Puljens samlede årsramme er i 2024 på 4.9 millioner kroner.

Sådan gør du

Tjek om du kan søge

Landdistriktspuljen op til 10.000 kroner kan søges af:

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger).
 • Landsbylaug.
 • Samråd.

Der kan for eksempel søges om støtte til

 • Mindre remedier til byens aktiviteter og arrangementer såsom projektor og lærred til foredrag.
 • Sangbøger til fællessang.
 • Redskaber til grønt vedligehold.
 • Reparation af faciliteter.
 • En ny flagstang til flagalléen.
 • Maling til legeredskaber og meget andet.

Puljen støtter således både nye projekter og renoveringsarbejde.

Der kan maximalt opnås tilskud på 10.000 kroner, og I skal selv bidrage med 10% af projektets samlede udgifter.

Se retningslinjer for Landdistriktspuljen

 

Tjek om du kan søge

Landdistriktspuljen op til 10.000 kroner kan søges af:

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger).
 • Landsbylaug.
 • Samråd.

Der kan for eksempel søges om støtte til

 • Mindre remedier til byens aktiviteter og arrangementer såsom projektor og lærred til foredrag.
 • Sangbøger til fællessang.
 • Redskaber til grønt vedligehold.
 • Reparation af faciliteter.
 • En ny flagstang til flagalléen.
 • Maling til legeredskaber og meget andet.

Puljen støtter således både nye projekter og renoveringsarbejde.

Der kan maximalt opnås tilskud på 10.000 kroner, og I skal selv bidrage med 10% af projektets samlede udgifter.

Se retningslinjer for Landdistriktspuljen

 

Forbered ansøgning

Der skal ansøges via det digitale puljesystem Grant One.

Hver forening kan oprette én ansøgerprofil, men have flere brugere tilknyttet. 

I ansøgningsskemaet skal I oplyse og/eller vedhæfte:

 • Informationer om foreningen og kontaktoplysninger på projektets tovholder.
 • Foreningens vedtægter.
 • Projektbeskrivelse.
 • Budget for projektet. Udgiftsposter over 5.000 kroner skal understøttes af et tilbud eller overslag fra leverandøren.
 • Finansieringsplan.
 • Relevante tilladelser til projektet fra private og/eller offentlige myndigheder, skal som minimum være ansøgt på ansøgningstidspunktet. Dokumentation for det, skal vedlægges ansøgningen.
 • Jeres overvejelser om projektets bæredygtighed og klimaaftryk (påvirkning af klima og natur, ressourceanvendelse og social bæredygtighed).

Læs mere i retningslinjer for Landdistriktspuljen 

Find inspiration i folderen 'Bæredygtighed i lokale projekter'

Forbered ansøgning

Der skal ansøges via det digitale puljesystem Grant One.

Hver forening kan oprette én ansøgerprofil, men have flere brugere tilknyttet. 

I ansøgningsskemaet skal I oplyse og/eller vedhæfte:

 • Informationer om foreningen og kontaktoplysninger på projektets tovholder.
 • Foreningens vedtægter.
 • Projektbeskrivelse.
 • Budget for projektet. Udgiftsposter over 5.000 kroner skal understøttes af et tilbud eller overslag fra leverandøren.
 • Finansieringsplan.
 • Relevante tilladelser til projektet fra private og/eller offentlige myndigheder, skal som minimum være ansøgt på ansøgningstidspunktet. Dokumentation for det, skal vedlægges ansøgningen.
 • Jeres overvejelser om projektets bæredygtighed og klimaaftryk (påvirkning af klima og natur, ressourceanvendelse og social bæredygtighed).

Læs mere i retningslinjer for Landdistriktspuljen 

Find inspiration i folderen 'Bæredygtighed i lokale projekter'

Ansøg senest

Ansøgningsfrist er løbende. Det vil sige, at I kan indsende jeres ansøgning, når det passer jer.

Ansøg senest

Ansøgningsfrist er løbende. Det vil sige, at I kan indsende jeres ansøgning, når det passer jer.

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen senest 10 hverdage efter I har sendt jeres ansøgning. I ferieperioder dog så hurtigt som muligt.

Ansøgningen behandles af Sundheds- og Kulturudvalget og Landdistriktsudvalget.  

Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes.

For alle ansøgninger gælder, at er projektet ikke tilstrækkelig oplyst eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.

Opnår I en bevilling til projektet, modtager I et bevillingsbrev. Heraf fremgår det hvilke beløb, der er bevilliget, og hvilke betingelser, bevillingen gives på.  Er det knyttet betingelser til bevillingen skal disse være opfyldt, inden udbetaling kan ske.

I skal under alle omstændigheder acceptere vilkårene for bevillingen, før tilskuddet bliver udbetalt. Accept af bevillingen skal ske digitalt på jeres ansøgerprofil. Husk at læse bevillingsbrevet igennem, inden I accepterer.

Læs mere om vilkår for bevilling og afrapportering i Retningslinjer for Landdistriktspuljen 

 

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen senest 10 hverdage efter I har sendt jeres ansøgning. I ferieperioder dog så hurtigt som muligt.

Ansøgningen behandles af Sundheds- og Kulturudvalget og Landdistriktsudvalget.  

Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes.

For alle ansøgninger gælder, at er projektet ikke tilstrækkelig oplyst eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.

Opnår I en bevilling til projektet, modtager I et bevillingsbrev. Heraf fremgår det hvilke beløb, der er bevilliget, og hvilke betingelser, bevillingen gives på.  Er det knyttet betingelser til bevillingen skal disse være opfyldt, inden udbetaling kan ske.

I skal under alle omstændigheder acceptere vilkårene for bevillingen, før tilskuddet bliver udbetalt. Accept af bevillingen skal ske digitalt på jeres ansøgerprofil. Husk at læse bevillingsbrevet igennem, inden I accepterer.

Læs mere om vilkår for bevilling og afrapportering i Retningslinjer for Landdistriktspuljen 

 

 

 

Hvis du vil vide mere

Se retningslinjer for Landdistriktspuljen

Se Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik

Det med småt

Se Regnskabs- og revisionsinstruks

Sundhed og Kultur vedligeholder en database over de projekter, som har ansøgt puljen. Data fra ansøgninger behandles i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger i Aalborg Kommune

Sådan behandler vi dine data (GDPR)

Alle projekter, der modtager offentlige midler, er underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven.

Læs mere om loven på Retsinfo.dk

Peter Pindstrup

Kontaktperson samråd
25 20 19 46

Fritid og Landdistrikt

peter.pindstrup@aalborg.dk

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommunes Landdistrikt består af planzone 5-10. Der er tilknyttet en landdistriktskonsulent til hver planzone.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang