Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Landdistriktspulje 10.000-100.000 kroner

10.000-100.000 kroner

Formålet med Landdistriktspuljen er med økonomiske midler at understøtte almennyttige projekter i landdistriktet, der henvender sig til en åben og bred målgruppe. Puljens samlede årsramme er i 2024 på 4.9 millioner kroner.

Sådan gør du

Tjek om du kan søge

Landdistriktspuljen kan eksemplevis søges af:

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger).
 • Landsbylaug.
 • Samråd.
 • Foreninger i landdistriktet, for eksempel idrætsforeninger, der laver et projektet, der ikke eksklusivt er for foreningens egne medlemmer.

Der kan for eksempel søges om støtte til:

 • Udviklingsprojekter.
 • Etablering og renovering.
 • Byinventar til forskønnelse.
 • Rekvisitter til arrangementer.
 • Aktiviteter og events.
 • Kulturelle og kunstneriske projekter
 • Fællesskabsfremmende processer og informationsaktiviteter – både for de enkelte byer og for fællesskabsfremmende aktiviteter mellem byer i landdistriktet.

Der kan maximalt opnås bevilling på 100.000 kroner.

Er I en landsby eller oplandsby, skal I selv fremskaffe 15% af projektets samlede udgifter.

Er jeres by defineret som en by med særligt vækstpotentiale skal I selv fremskaffe 50% af projektets samlede udgifter. Dette gælder også for Gistrup.

Byer med særligt vækstpotentiale er: Frejlev, Godthåb, Hals, Klarup/Romdrup, Nibe, Storvorde, Svenstrup, Vadum, Vestbjerg, Vester Hassing, Vodskov samt Gistrup.

Se retningslinjer for Landdistriktspuljen

Tjek om du kan søge

Landdistriktspuljen kan eksemplevis søges af:

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger).
 • Landsbylaug.
 • Samråd.
 • Foreninger i landdistriktet, for eksempel idrætsforeninger, der laver et projektet, der ikke eksklusivt er for foreningens egne medlemmer.

Der kan for eksempel søges om støtte til:

 • Udviklingsprojekter.
 • Etablering og renovering.
 • Byinventar til forskønnelse.
 • Rekvisitter til arrangementer.
 • Aktiviteter og events.
 • Kulturelle og kunstneriske projekter
 • Fællesskabsfremmende processer og informationsaktiviteter – både for de enkelte byer og for fællesskabsfremmende aktiviteter mellem byer i landdistriktet.

Der kan maximalt opnås bevilling på 100.000 kroner.

Er I en landsby eller oplandsby, skal I selv fremskaffe 15% af projektets samlede udgifter.

Er jeres by defineret som en by med særligt vækstpotentiale skal I selv fremskaffe 50% af projektets samlede udgifter. Dette gælder også for Gistrup.

Byer med særligt vækstpotentiale er: Frejlev, Godthåb, Hals, Klarup/Romdrup, Nibe, Storvorde, Svenstrup, Vadum, Vestbjerg, Vester Hassing, Vodskov samt Gistrup.

Se retningslinjer for Landdistriktspuljen

Forbered ansøgning

Der skal ansøges via det digitale puljesystem Grant One.

Hver forening kan oprette én ansøgerprofil, men have flere brugere tilknyttet. 

I ansøgningsskemaet skal I oplyse og/eller vedhæfte:

 • Informationer om ansøgende foreninn og kontaktoplysninger på projektets tovholder.
 • Foreningens vedtægter.
 • Projektbeskrivelse.
 • Budget for projektet. Udgiftsposter over 5.000 kroner skal understøttes af et tilbud eller overslag fra leverandøren.
 • Finansieringsplan.
 • Relevante tilladelser til projektet fra private og/eller offentlige myndigheder skal som minimum være ansøgt på ansøgningstidspunktet. Dokumentation for det skal vedlægges ansøgningen.
 • Overvejelser om projektets bæredygtighed og klimaaftryk (påvirkning af klima og natur, ressourceanvendelse og social bæredygtighed). 

Læs mere i retningslinjer for Landdistriktspuljen

Find inspiration i folderen 'Bæredygtighed i lokale projekter'

Forbered ansøgning

Der skal ansøges via det digitale puljesystem Grant One.

Hver forening kan oprette én ansøgerprofil, men have flere brugere tilknyttet. 

I ansøgningsskemaet skal I oplyse og/eller vedhæfte:

 • Informationer om ansøgende foreninn og kontaktoplysninger på projektets tovholder.
 • Foreningens vedtægter.
 • Projektbeskrivelse.
 • Budget for projektet. Udgiftsposter over 5.000 kroner skal understøttes af et tilbud eller overslag fra leverandøren.
 • Finansieringsplan.
 • Relevante tilladelser til projektet fra private og/eller offentlige myndigheder skal som minimum være ansøgt på ansøgningstidspunktet. Dokumentation for det skal vedlægges ansøgningen.
 • Overvejelser om projektets bæredygtighed og klimaaftryk (påvirkning af klima og natur, ressourceanvendelse og social bæredygtighed). 

Læs mere i retningslinjer for Landdistriktspuljen

Find inspiration i folderen 'Bæredygtighed i lokale projekter'

Ansøg senest

Der er 3 ansøgningsfrister om året. Ansøgningsfristerne er som udgangspunkt den første hverdag i:

 • februar
 • april
 • oktober.

Ansøgningsfristen kan blive ændret, så hold øje med hjemmesiden.

 

Ansøg senest

Der er 3 ansøgningsfrister om året. Ansøgningsfristerne er som udgangspunkt den første hverdag i:

 • februar
 • april
 • oktober.

Ansøgningsfristen kan blive ændret, så hold øje med hjemmesiden.

 

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen 2-3 måneder efter, I har afsendt ansøgningen. 

Sundheds- og Kulturudvalget godkender efter Landdistriktsudvalgets anbefaling, hvilke ansøgninger, der har opnået tilskud og hvilke, der ikke har.

En ansøgning kan afgøres til bevilling, betinget bevilling, afslag eller sindede tilsagn.

Opnår I en bevilling til projektet, modtager I et bevillingsbrev. Heraf fremgår det, hvilke beløb, der er bevilliget, og hvilke betingelser, bevillingen gives på. Er det knyttet betingelser til bevillingen, skal disse være opfyldt inden udbetaling kan ske.

I skal under alle omstændigheder acceptere vilkårene for bevillingen, før tilskuddet bliver udbetalt. Accept af bevillingen skal ske digitalt på jeres ansøgerprofil. Sørg for at læse bevillingsbrevet igennem, inden I accepterer.

Modtager I et sindet tilsagn, betyder det, at I skal opfylde udspecificerede krav, som må forventes at tage længere tid. Det kan for eksempel være medfinansiering fra fonde, der er afgørende for, at projektet kan gennemføres. Det kan også være tilladelser fra myndigheder, hvor det erfaringsmæssigt er længerevarende sagsbehandlingstid. Opfyldes de udspecificerede krav, og afleveres dokumentation til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet, vil en bevilling fra Landdistriktspuljen kunne udløses.

Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes. 
For alle ansøgninger gælder at, hvis projektet ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.

Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet forbeholder sig ret til at prioriterer mellem indkomne ansøgninger.

Læs mere om vilkår for bevilling og afrapportering i Retningslinjer for Landdistriktspuljen

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen 2-3 måneder efter, I har afsendt ansøgningen. 

Sundheds- og Kulturudvalget godkender efter Landdistriktsudvalgets anbefaling, hvilke ansøgninger, der har opnået tilskud og hvilke, der ikke har.

En ansøgning kan afgøres til bevilling, betinget bevilling, afslag eller sindede tilsagn.

Opnår I en bevilling til projektet, modtager I et bevillingsbrev. Heraf fremgår det, hvilke beløb, der er bevilliget, og hvilke betingelser, bevillingen gives på. Er det knyttet betingelser til bevillingen, skal disse være opfyldt inden udbetaling kan ske.

I skal under alle omstændigheder acceptere vilkårene for bevillingen, før tilskuddet bliver udbetalt. Accept af bevillingen skal ske digitalt på jeres ansøgerprofil. Sørg for at læse bevillingsbrevet igennem, inden I accepterer.

Modtager I et sindet tilsagn, betyder det, at I skal opfylde udspecificerede krav, som må forventes at tage længere tid. Det kan for eksempel være medfinansiering fra fonde, der er afgørende for, at projektet kan gennemføres. Det kan også være tilladelser fra myndigheder, hvor det erfaringsmæssigt er længerevarende sagsbehandlingstid. Opfyldes de udspecificerede krav, og afleveres dokumentation til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet, vil en bevilling fra Landdistriktspuljen kunne udløses.

Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes. 
For alle ansøgninger gælder at, hvis projektet ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.

Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet forbeholder sig ret til at prioriterer mellem indkomne ansøgninger.

Læs mere om vilkår for bevilling og afrapportering i Retningslinjer for Landdistriktspuljen

Lisbeth Praëm Machholm

Landdistriktskonsulent
25 20 19 44

Fritid og Landdistrikt

lisbeth.machholm@aalborg.dk

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Se Regnskabs- og revisionsinstruks

Sundhed og Kultur vedligeholder en database over de projekter, som har ansøgt puljen. Data fra ansøgninger behandles i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger i Aalborg Kommune

Sådan behandler vi dine data (GDPR)

Alle projekter, der modtager offentlige midler, er underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven.

Læs mere om loven på Retsinfo.dk

Aalborg Kommunes Landdistrikt består af planzone 5-10. Der er tilknyttet en landdistriktskonsulent til hver planzone.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang