Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktet Landsbypuljen til vejanlæg og grønne arealer

Landsbypuljen til vejanlæg og grønne arealer

Landsbypuljen kan søges til renovering og nye fysiske tiltag ved kommunale vejanlæg og selvejende idrætshaller i landsbyen. Der kan også søges til grønne tiltag ved rekreative anlæg, der benyttes som samlingssted for byen.

Sådan gør du

Tjek om du kan søge

Målgruppen er:

 • Samråd.
 • Borger- og beboerforeninger.
 • Forsamlingshuse.
 • Selvejende institutioner (idrætshaller), der er hjemhørende i en landsby eller oplandsby i kommunens planzoneområder 5-10, undtagen foreninger i byer med særligt vækstpotentiale samt Gistrup.

Der kan eksempelvis søges til:

 • Grønne tiltag på rekreative anlæg på kommunale og private arealer, der benyttes til landsbyens samlingssted.
 • Bedre belysning ved busskuret.
 • Sammenbinding af stiforløb i landsbyen.
 • Trafiksikkerhed for eksempel afstribning til cykler, sikring af forhold for gående, fartdæmpning i byen.
 • Informationsskiltning (blå stedtavler).
 • Beplantning på byens mødesteder.
 • Udlægning til vild natur med mere.
 • Renoveringer og nye tiltag ved kommunale og selvejende idrætshallers vejanlæg.

Se retningslinjer for Landsbypuljen

Tjek om du kan søge

Målgruppen er:

 • Samråd.
 • Borger- og beboerforeninger.
 • Forsamlingshuse.
 • Selvejende institutioner (idrætshaller), der er hjemhørende i en landsby eller oplandsby i kommunens planzoneområder 5-10, undtagen foreninger i byer med særligt vækstpotentiale samt Gistrup.

Der kan eksempelvis søges til:

 • Grønne tiltag på rekreative anlæg på kommunale og private arealer, der benyttes til landsbyens samlingssted.
 • Bedre belysning ved busskuret.
 • Sammenbinding af stiforløb i landsbyen.
 • Trafiksikkerhed for eksempel afstribning til cykler, sikring af forhold for gående, fartdæmpning i byen.
 • Informationsskiltning (blå stedtavler).
 • Beplantning på byens mødesteder.
 • Udlægning til vild natur med mere.
 • Renoveringer og nye tiltag ved kommunale og selvejende idrætshallers vejanlæg.

Se retningslinjer for Landsbypuljen

Forbered ansøgning

Benyt det digitale selvbetjeningslink til at melde jeres idé ind.

Det er en god idé at tage et billede af det, I ønsker renoveret eller opgraderet og vedhæfte i indmeldelsesskemaet.

I skal ikke undersøge, hvad det koster at få lavet, og I skal heller ikke selv skaffe penge til at gennemføre projektideen. 

Forbered ansøgning

Benyt det digitale selvbetjeningslink til at melde jeres idé ind.

Det er en god idé at tage et billede af det, I ønsker renoveret eller opgraderet og vedhæfte i indmeldelsesskemaet.

I skal ikke undersøge, hvad det koster at få lavet, og I skal heller ikke selv skaffe penge til at gennemføre projektideen. 

Ansøg senest

Der er ansøgningsfrist den 1. maj hvert år.

Ansøg senest

Der er ansøgningsfrist den 1. maj hvert år.

Efter ansøgning

Projektideer optages på en prioriteringsliste. Projektideer der prioriteres, men ikke kan gennemføres umiddelbart, forbliver på prioriteringslisten. Der tages ikke hensyn til indmeldelsestidspunktet for projekterne. Prioriteringen afhænger af den økonomiske ramme og By og Lands driftsplanlægning.

By og Land og Sundhed og Kultur prioriterer den økonomiske ramme mellem de indsendte projekter ud fra følgende kriterier:

 • Hvor nødvendigt er projektet (sikkerhed, bæredygtighed, æstetik, væsentlighed).
 • Hvor mange borgere vil projektet komme til gavn/værdi for borgerne.
 • Hvor får vi flest mulige projekter frem for økonomitunge projekter.
 • Hvad er udgifterne til afledt drift.

Det oprettes en prioriteringsliste over indmeldte projektideer. Sundhed og Kultur forbeholder sig ret til at prioritere mellem indmeldte projektideer.

Alle, der indmelder projektideer får direkte besked om status for og afgørelse af sagen.

De foreninger, der indmelder projektideer, der prioriteres gennemført, vil i projekteringsprocessen blive inddraget i afklaring af projektets udformning.

Efter ansøgning

Projektideer optages på en prioriteringsliste. Projektideer der prioriteres, men ikke kan gennemføres umiddelbart, forbliver på prioriteringslisten. Der tages ikke hensyn til indmeldelsestidspunktet for projekterne. Prioriteringen afhænger af den økonomiske ramme og By og Lands driftsplanlægning.

By og Land og Sundhed og Kultur prioriterer den økonomiske ramme mellem de indsendte projekter ud fra følgende kriterier:

 • Hvor nødvendigt er projektet (sikkerhed, bæredygtighed, æstetik, væsentlighed).
 • Hvor mange borgere vil projektet komme til gavn/værdi for borgerne.
 • Hvor får vi flest mulige projekter frem for økonomitunge projekter.
 • Hvad er udgifterne til afledt drift.

Det oprettes en prioriteringsliste over indmeldte projektideer. Sundhed og Kultur forbeholder sig ret til at prioritere mellem indmeldte projektideer.

Alle, der indmelder projektideer får direkte besked om status for og afgørelse af sagen.

De foreninger, der indmelder projektideer, der prioriteres gennemført, vil i projekteringsprocessen blive inddraget i afklaring af projektets udformning.

 

 

Hvis du vil vide mere

Se retningslinjer for Landsbypuljen

Se Landdistriktspolitikken

Det med småt

Se Regnskabs- og revisionsinstruks

Sundhed og Kultur vedligeholder en database over de projekter, som har ansøgt puljen. Data fra ansøgninger behandles i overensstemmelse med GPDR-reglerne.

Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger i Aalborg Kommune

Sådan behandler vi dine data (GDPR)

Alle projekter, der modtager offentlige midler, er underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven.

Læs mere om loven på Retsinfo.dk

Overgang til nyt puljesystem

Aalborg Kommune flytter over til et nyt puljesystem.

Du kan genfinde og hente dine tidligere ansøgninger i det gamle puljesystem indtil 31. maj 2023.  

Gå til puljecenter i Emply

Lisbeth Praëm Machholm

Landdistriktskonsulent
25 20 19 44

lisbeth.machholm@aalborg.dk

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere