Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Støtte til gavlmalerier

Støtte til gavlmalerier

Puljen støtter opførelse af nye gavlmalerier af høj kunstnerisk kvalitet i Aalborg Kommune.

Støtte til gavlmalerier

Der er afsat 150.000 kroner årligt til formålet, og der kan maksimalt tildeles 50.000 kroner i støtte til et værk.

Godkendelse fra By og Land

Vær opmærksom på, at du skal have en godkendelse fra By og Land, af motiv og placering, før du kan søge om støtte til et gavlmaleri.

Sådan søger du

Du søger ved at benytte det digitale ansøgningslink. Der er ansøgningsfrist den 1. februar, 1. maj og 1. september hvert år.

Udbetaling af støtte

Udbetalingen sker til ansøgers NEMkonto. Udbetalingen afhænger af, om det, der ansøges til, bliver realiseret i den ansøgte form.

Ved væsentlige ændringer kontaktes Aalborg Kommune. Ubrugte midler skal tilbagebetales.

Afrapportering

Senest 3 månder efter realisering af projektet, skal ansøger afrapportere til Aalborg Kommune. Afrapporteringen sendes til Kulturafdelingen i form af et underskrevet regnskab og en kort beskrivelse.

Hvem kan søge

Både husejere, arrangører og kunstnere kan søge.

Det, kan der søges til

Støtten kan alene anvendes til det håndværksmæssige forarbejde til nye værker og til materialeudgifter. Ansøger vil forsat selv skulle skaffe finansiering til samtlige udgifter forbundet med kunstnerens virke, for eksempel honorar, transport, forplejning og ophold. 

Ansøgningen skal indeholde

  • Skitse af det ønskede værk og af dets placering.
  • Godkendelse fra By og Land.
  • Kunstnerens CV.
  • Erklæring fra husejeren om, at vedkommende maler gavlen over, når maleriet ikke længere er i en kunstnerisk forsvalig stand.
  • Aftale med kunstneren, både om opførelse af værket og om supplerende artist talk, workshop med mere.

Bedømmelse

Midlerne administreres af Kulturafdelingen efter rådgivning fra Kunstudvalget. På baggrund af ansøgninger til Sundhed og Kultur, Kulturafdelingen, anbefales Kunstudvalget at udvælge 2-3 værker årligt. Både placeringen og værkernes kvalitet indgår i vurderingen. 

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje