Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Tilskud til undervisning

Tilskud til undervisning

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Tilskud til undervisning

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer.

Aftenskolen træffer indenfor de overordnede formålsbestemmelser og øvrige regler selv beslutning om følgende:

 • Deltagerbetalingen.
 • Ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbjdere.
 • Valg af emner og tilrettelæggelsesform.
 • Andre aktiviteter.
 • Kursuslængde.
 • Antallet af deltagere på det enkelte hold. 

Tilskud ydes som en årlig beløbsramme til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Den enkelte aftenskole afsætter 10% af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter. Desuden kan den enkelte aftenskole afsætte op til 40% af beløbsrammen fratrukket 10% til debatskabende aktiviteter, til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. 

Undervisningen skal foregå i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune yder ikke tilskud til undervisning, der etableres uden for kommunen, dog kan der undtagelsesvis ydes tilskud til ekskursioner uden for Aalborg Kommune.

Der kan ydes tilskud til lærerløn ved ekskursioner uden for Aalborg Kommune, når disse indgår som et mindre element i et planlagt undervisningsforløb, der foregår i Aalborg Kommune og som alene tilbydes og annonceres i Aalborg Kommune.

Det forudsættes, at alle ekskursionsdeltagerne er deltagere i det samlede kursusforløb og at ekskursionen afholdes inden for landets grænser.

Undervisning af børn og voksne sammen

Undervisningshold, studiekredse samt foredrag kan kun godkendes, såfremt et flertal af deltagerne er fyldt 18 år ved kursets start.

Børn ifølge med voksne

Hensigten med denne tilrettelæggelsesform, hvor børn ifølge med voksne tilmeldes og deltager sammen, er den, at der i disse fag ved gensidig inspiration, opnås et stort udbytte. Som eksempler kan nævnes IT, pc-spil, musik, sang og bevægelse, maling med mere. Holdningen er ikke at fylde et hold op med børn, men derimod at gennemføre en undervisning, der bygger på, at begge parter får udbytte af undervisningen. Når hold oprettes på denne måde, deltager børnene på lige fod med de voksne. Det vil sige, at der er deltagerbetaling og de tæller med i holdets samlede deltagerantal.

Hvilken undervisning kan man ikke få tilskud til?

Der ydes ikke tilskud til formlet kompetencegivende undervisning. 

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse eller foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der ydes ikke tilskud til følgende emner, hverken i teori eller praksis:

 • spil.
 • idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed.
 • sports- og konkurrencepræget dans.
 • fremstilling af alkoholiske drikke.

Folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle

Undervisning, debatskabende aktiviteter med videre skal som udgangspunkt være åben for alle. Undervisningen må ikke være forebeholdt en bestemt forenings medlemmer. Virksomheden må gerne være tilrettelagt alene for kvinder eller mænd.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, vil undervisningen kunne godkendes af Folkeoplysningsudvalget for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Ansøgning herom skal indsendes til Fritidsafdelingen.

Virksomheden skal annonceres offentligt for eksempel på aftenskole.nu eller ved udsendelse af program eller opslag. Det udbudte undervisningsprogram skal kunne dokumenteres overfor Fritidsafdelingen.

Se aftenskolernes fælles hjemmeside på aftenskole.nu

Folkesundhed

Aftenskolerne spiller en væsentlig rolle i målsætningen om at øge den generelle folkesundhed i befolkningen.

Aftenskolernes bevægelses- og motionsaktiviteter adskiller sig fra idrætsforeningernes på flere områder:

 • Målgruppen i aftenskolerne er ofte mennesker, der ikke er foreningsaktive.
 • Undervisningen i aftenskolerne er tilrettelagt med et pædagogisk sigte, der øger deltagernes bevidsthed om sund livsstil, anatomi og motivation.
 • Undervisningen foregår i en social ramme, hvor den enkelte har indflydelse på kursets indhold og tilrettelæggelse.
 • Aftenskolernes bevægelses- og motionsaktiviteter er ikke præstationsorienterede eller konkurrenceprægede.

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

 

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere