Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Tilskud til private lokaler

Tilskud til private lokaler

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Tilskud til private lokaler

Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale til undervisningen, kan der søges om lokaletilskud til undervisningslokalet. Ansøgning herom skal sendes til Fritidsafdelingen.

Det er en forudsætning for godkendelse af tilskud til nye lokaler og lejemål, at det ikke har været muligt for kommunen at anvise offentlige lokaler.

For at modtage lokaletilskud skal den pågældende ejendom eller lejemål være godkendt til formålet.

Såfremt der ikke kan anvises egnede lokaler, ydes der lokaletilskud til alle lokaler, der ejes eller lejes af aftenskoler til undervisning.

Der ydes et lokaletilskud på 120 kroner pr. undervisningstime, hvortil der er afregnet løn. Et foredrag kan maksimalt tælle for 6 undervisningstimer.

Der skelnes ikke mellem almindelige lokaler uden særligt udstyr og faglokaler.

Driftstilskuddet kan aldrig være højere end 90% af de samlede driftsudgifter til lokalerne.

  • Hvilke driftsudgifter, der er tilskudsberettigede, fremgår af Folkeoplysningsbekendtgørelsens kapitel 5 §12, §13 og§14.
  • Såfremt der er flere brugere af lokalerne, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af driftsudgifterne. Fordelingsnøglen udarbejdes i samarbejde mellem Fritidsafdelingen og aftenskolen.

Lokaletilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer afregnes efter samme regler som den almene undervisning. Dog kan der ydes tilskud til gennemførte undervisnignsforløb, hvor der i undervisningen er planlagt og annonceret timer, hvortil der ikke er knyttet lærerløn, men hvor der er tale om "holdundervisning". Der kan ikke ydes lokaletilskud til lokaler, hvor de enkelte kursister kan komme og benytte lokalerne uden for den planlagte undervisning. 

Sådan får man udbetalt a conto

Budgetskema for det kommende år udsendes fra Fritidsafdelingen til de aftenskoler, der allerede får tilskud til private lokaler. Budgetforslaget skal indsendes til Fritidsafdelingen senest den 1. december.

Lokaletilskuddet udbetales forud på grundlag af godkendt budget i 4 kvartalsvise rater.

Aftenskolen er pligtig til at meddele til Fritidsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i tilskudsgrundlaget i løbet af året.

Krav til regnskab for lokaletilskud

Regnskabsåret for lokaletilskud følger kalenderåret. Regnskabsskema udsendes til aftenskolerne ved årets udgang. Regnskabsskemaet er ansøgningen om tilskud.

Regnskabsskemaet skal underskrives af aftenskolens bestyrelse og revisor i henhold til de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven.

Aftenskolens revisor foretager revision af regnskabet forud for indsendelsen. Ved revision af regnskaber, der udløser tilskudsbeløb på over 500.000 kroner, skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

Regnskabet skal indsendes til Fritidsafdelingen senest den 1. april. På forlangende skal originale bilag fremsendes.

Misbrug af ordningen kan medføre tab af tilskudsberettigelsen.

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere