Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Tilskud til særlige grupper

Tilskud til særlige grupper

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Særlige grupper

Der afsættes hvert år et rammebeløb til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper. Der ydes kun tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune.

Bemærk at der er få undtagelser, da der ikke ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til deltagere på hold for handicappede, også kaldet særligt tilrettelagt undervisning. Der ydes allerede et tilskud på 8/9 af lønudgiften til det pågældende hold. 

Der ydes et tilskud på maksimalt 6,50 kroner pr. deltager per undervisningstime til følgende grupper:

 • Folkepensionister.
 • Førtidspensionister.
 • Arbejdsledige.
 • Kontakthjælpsmodtagere.
 • Sygedagpengemodtagere. 
 • Studerende.

Et foredrag kan maksimalt udløse tilskud til 6 undervisningstimer, dog kan der maksimalt ydes tilskud til halvdelen af kursusprisen. Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Det tilskud, der ydes til den enkelte deltager til nedsættelse af deltagerbetalingen, kan maksimalt udgøre 50% af kursusprisen. Kursusprisen er i den forbindelse det beløb, deltageren oprindeligt skulle betale for at deltage på det enkelte kursus til dækning af aftenskolens udgifter til løn, fratrukket det kommunale tilskud. Ved mange deltagere på et enkelt hold kan tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen derfor være mindre end 6,50 kroner pr. time. 

Betingelser for at opnå tilskud

 • Arbejdsledige skal være tilmeldt jobcentret, samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Studerende skal være i besiddelse af gyldigt studiekort, samt være berettiget til Statens Uddannelsesstøtte også kaldet SU. 
 • Foredrag - der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Sådan søger aftenskolen om tilskuddet

Tilskuddet udbetales til aftenskolerne på baggrund af det udbetalte tilskud i det seneste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet udbetales som a conto tilskud medio januar og 1. juli. Tilskuddet efterreguleres i forbindelse med indsendelse af aftenskolens tilskudsregnskab, hvoraf det endelige forbrug af tilskud til særlige grupper skal fremgå.

Dokumentation skal opbevares af aftenskolen til brug ved en eventuel stikprøvekontrol.

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere