Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Krav til regnskab

Krav til regnskab

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Aflæggelse af regnskab

Aftenskolen skal aflægge regnskab for den del virksomheden, der er ydet tilskud til efter Folkeoplysningsloven.

Regnskabsskemaet bliver automatisk sendt til de foreninger, der har modtaget tilskud.

Der kan kun medregnes de undervisningstimer, der er foregået under Folkeoplysningsloven. Det betyder, at regnskabet skal være adskilt fra eventuel anden virksomheed, eksempelvis indvandrerundervisning og kompenserede specialundervisning.

Det skal fremgå af regnskabet, hvor mange undervisningstimer, der er afviklet i offentlige lokaler i regnskabsåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet skal indsendes senest den 1. april.

Husk at indsende

Sammen med regnskabet skal aftenskolen også indsende følgende:

  • Kopi af generalforsamlingsreferat eller lignende, hvoraf aktuel bestyrelsessammensætning fremgår.
  • Revisionserklæring og eventuel revisionsprotokollat (større tilskud jvf. afsnit om revision).
  • Statistikoplysninger.

Regnskabet skal indsendes uden bilag. Originalbilag skal indsendes på forlangende.

Der vil blive gennemført stikprøvekontrol af regnskaberne. Misbrug af ordningen kan medføre tab af tilskudsberettigelsen.

Revision

Tilskudsregnskabet skal underskrives af aftenskolens bestyrelse og revisor i henhold til de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven.

Ved revision af regnskaber, der udløser tilskudsbeløb på over 500.000 kroner skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Statistik

Aalborg Kommune skal indhente en del statistiske oplysninger fra de enkelte aftenskoler til at belyse udviklingen på området. Disse oplysninger skal hvert år indsamles og vidersendes til ministeriet.

Statistikskema udsendes fra Fritidsafdelingen, og skal indsendes senest den 1. april.

Beretning

Nye aftenskoler skal indsende en årlig beretning for den folkeoplysende virksomhed de første 3 år efter godkendelsen.

Beretningen skal indsendes til Fritidsafdelingen sammen med regnskabet senest den 1. april.

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere