Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Tilbud om lønadministration

Tilbud om lønadministration

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Gratis administration af løn

Aalborg Kommune tilbyder gratis administration af løn for aftenskoler, som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Vi udsender løbende regning til aftenskolen på deltagerandelen. 

Selv om vi varetager lønudbetalingen, skal det understreges, at aftenskolen som arbejdsgiver er ansvarlig for, at lønanvisningen er korrekt, herunder antal løntimer, lønsatser, sygedagpenge, 1., 2. og 3. ledighedsdag med videre. Lønudbetalinger skal anvises af lederen, dog skal udbetaling af løn til lederen anvises af aftenskolens formand eller kasserer.

Lønsedler indsendes til Fritidsafdelingen senest den 10. i måneden. Lønsedlerne skal indsendes i det kalenderår, lønnen er optjent, for at være tilskudsberettiget. 

Lønsedler til timeløn, lederhonorar og foredrag

Kontakt Heidi Pedersen, telefon nummer 99 31 41 64, for at få tilsendt de skemaer, som aftenskolerne skal bruge til lønindberetning for lærere under Folkeoplysningsloven.

 

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere