Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Kommunale lokaler

Kommunale lokaler

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Anvisning af kommunale lokaler

Aalborg Kommune råder over en række lokaler på skoler og lignende, som kan benyttes til voksenundervisning, når de er ledige.

Anvisning af offentlige lokaler sker efter følgnede prioritering:

  • Aktiviteter for børn og unge.
  • Undervisning for voksne.
  • Aktiviteter for voksne.
  • Andre.

Når de ledige offentlige lokaler fordeles til aftenskolerne, sker det i et tæt samarbejde, hvor der så vidt muligt tages hensyn til aftenskolernes individuelle ønsker og behov.

Der kan anvises et offentligt lokale til undervisningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Lokalet er egnet til den pågældende undervisning.
  • Lokalet kan anvises på den ønskede ugedag.
  • Lokalet kan anvises på det ønskede tidspunkt, dog indenfor en margin på 2 timer.
  • Lokalets placering ikke forøger deltagernes transporttid væsentligt.

Gebyr for brug af kommunale undervisningslokaler

For at tilstræbe en ligestilling af undervisningen i kommunale og private lokaler opkræves et mindre gebyr for at benytte kommunale undervisningslokaler. Indtægterne fra gebyrerne bruges til at nedbringe egenbetalingen for aftenskoler i egne og lejede lokaler.

Der opkræves et gebyr på 10 kroner pr. undervisningstime for brug af offentlige lokaler, som er ejet af kommunen, regionen eller staten.

Antallet af undervisningstimer i offentlige lokaler indberettes i forbindelse med indsendelse af aftenskolens regnskab for tilskud til undervisning det pågældende år. Det indberettede antal undervisningstimer vil blive kontrolleret i forbindelse med indsendelse af aftenskolens reviderede regnskab vedrørende tilskud til undervisning, hvorefter en eventuel faktura vil blive fremsendt. 

Sådan låner du et lokale

Klasselokaler og lignende på skoler skal, når de er ledige, anvises til voksenundervisning. Henvendelse skal ske til den pågældende skoles tekniske serviceleder. Ansøgning om sæsontildeling af gymnastiksale og idrætshaller skal ske via online booking. 

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs mere i Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs mere i Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere