Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Bliv godkendt som aftenskole

Bliv godkendt som aftenskole

For at blive godkendt som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Aalborg Kommune er der en række krav og betingelser, der skal opfyldes.

Godkendelse som aftenskole

For at blive godkendt som tilskudsberettiget, skal aftenskolen:

 • Have et formuleret formål med foreningsdannelsen, som ligger inden for formålet med støtte til folkeoplysningen.
 • Tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt er åben for alle.
 • Have en bestyrelse.
 • Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen.
 • Være hjemmehørende i Aalborg Kommune.
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Aftenskolen må ikke oprettes eller drives af kommercielle grunde, og et eventuelt overskud må ikke tilfalde andre end aftenskolen selv, og skal anvendes til folkeoplysende voksenundervisning.

Aftenskolens formål

Folkeoplysning skal være aftenskolens hovedformål. Aftenskoler, hvor folkeoplysning blot udgør en mindre del af aftenskolens arbejde, kan ikke forvente at blive godkendt som tilskudsberettigde efter disse regler.

Aftenskolens bestyrelse

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag aftenskolen. Personer, der ejer eller på anden vis har interesse i lokaler, der udlejes til aftenskolen, kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

Aftenskolens bestyrelse er over for Aalborg Kommune ansvarlig for modtagne tilskud og anviste lokaler med videre. 

Aftenskolens vedtægter

Aftenskolen skal have en vedtægt, der mindst indeholder oplysninger om:

 • Aftenskolens formål.
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • Aftenskolens hjemsted.
 • Betingelser for medlemskab.
 • Tegningsret for aftenskolen, herunder hvem der kan underskrive på aftenskolens vegne.
 • Procedure for vedtægtsændringer.
 • Anvendelse af aftenskolens eventuelle overskud ved ophør.

Send din ansøgning om at blive godkendt aftenskole

Nye aftenskoler skal, for at blive godkendt som tilskudsberettiget, sende en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget inden 30. september. Hvis du ønsker at få tilsendt ansøgningsskema, som aftenskoler skal bruge til at søge om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven kan du kontakte Fritidsafdelingen. Eventuel godkendelse træder i kraft fra den 1. januar det efterfølgende kalenderår.

Der kan maksimalt opnås et løntilskud på 20.000 kroner det første år, aftenskolen er godkendt.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Aftenskolens formål.
 • Aftenskolens bestyrelse.
 • Beskrivelse af undervisningen, herunder indhold og omfang.
 • Undervisningssted.
 • Eventuel medlemskab af en hovedorganisation.
 • Navn på leder af aftenskolen.
 • Ansøgning om tilskud til undervisning for det kommende år.
 • Foreningens vedtægter.
 • Foreningens bankforbnindelse, herunder CVR nummer og NemKonto.
 • Erklæring om, at aftenskolen lever op til kravene til tilskudsmodtagere.

Hvis du vil vide mere

Se vejledning vedrørende oprettelse af CVR og NemKonto på Aalborg Bibliotekernes hjemmeside

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere