Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Deltagere fra andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler.

Indberetning af deltagere fra andre kommuner

En deltager, som tilmelder sig undervisning med videre i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for at kunne deltage i undervisning med videre pligt til at oplyse navn, adresse og personnummer til aftenskolen.

Aftenskolen har pligt til at indberette samtlige udenbys deltagere i undervisning og studiekredse til Fritidsafdelingen. Deltagere i foredrag fra andre kommuner skal ikke indberettes.

Indberetninger vedrørende et kalenderår skal være indsendt senest i det efterfølgende kalenderår.

Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisning i Aalborg Kommune, som efterfølgende sender regning til hjemstedskommunen. En deltager anses normalt for hjemmehørende i den kommune, hvor deltageren er tilmeldt folkeregisteret ved kursusstart.

Bemærk at der ikke ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for deltagere fra andre kommuner.

Deltagere, der har ophold på institutioner, er i plejefamilie eller lignende i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune kan endvidere opkræve betaling fra en anden kommune for udgifter til undervisning af deltagere, der faktisk er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, men som ved beregning af kommunal udligning indgår i folketallet i en anden kommune. Det drejer sig især om handicappede, der er anbragt på institution, i plejefamilie eller lignende i Aalborg Kommune.

Aftenskolerne vil blive anmodet om at indsende opgørelse over alle handicappede, der deltager i undervisning på handicapvilkår i Aalborg Kommune. Fritidsafdelingen kontrollerer så, om ovenstående gør sig gældende for disse deltagere.

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere